ข่าวขอกราบอนุโมทนา พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ถวายปัจจัยในพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา - kachon.com

ขอกราบอนุโมทนา พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ถวายปัจจัยในพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ขอกราบอนุโมทนา พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ถวายปัจจัยในพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ขอกราบอนุโมทนา พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ถวายปัจจัย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ในพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ จัดโดย คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

เครดิต สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร