ข่าวคณะสิงโต มังกรทอง กลองยาว ลูกหลานพระเจ้าตากชาวฝั่งธนบุรี พร้อมใจกันมาเล่นแสดงถวายพระเจ้าตาก ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ - kachon.com

คณะสิงโต มังกรทอง กลองยาว ลูกหลานพระเจ้าตากชาวฝั่งธนบุรี พร้อมใจกันมาเล่นแสดงถวายพระเจ้าตาก ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

คณะสิงโต มังกรทอง กลองยาว ลูกหลานพระเจ้าตากชาวฝั่งธนบุรี พร้อมใจกันมาเล่นแสดงถวายพระเจ้าตาก ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี พระมหาราชผู้อยู่ในดวงใจของพวกเราพี่น้องชาวไทยทุกๆคน คณะสิงโต มังกรทอง กลองยาว

ลูกหลานพระเจ้าตากชาวฝั่งธนบุรี นำโดย ป๋าชู วัดเศวต(บัญชา ปานนิวัฒน์) ประธาน อปพร.เขตคลองสาน หัวหน้าข่าวอาชญากรรม หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม คุณเงาะ ธนบุรี(อนุรักษ์ตำนานสิงโตไทย) พร้อม กองยาวคณะพรจรัส

มังกรทองคณะลูกท้าวมหาพรหม มังกรทองคณะลูกชัยมงคล สิงโตคณะศิษย์หลวงพ่อแก้ว สิงโตคณะศิษย์เทพมงคล สิงโตคณะศิษย์หลวงปู่บุญมี สิงโตคณะคิษย์เจ้าพ่เจียวตี๋เอี้ย สิงโตคณะลูกพ่อพระกาฬ คณะสิงโตลูกหลวงพ่อวิเชียรทุนี 

คณะสิงโตศิษย์หลวงปู่พูน คณะสิงโตลูกหลวงพ่อเทพประสิทธิ์ประธานพร พร้อมใจกันมาเล่นแสดงถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เจ้าของหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ให้การดูแลต้อนรับ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดคลิ๊ก

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดคลิ๊ก

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดคลิ๊ก

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดคลิ๊ก

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดคลิ๊ก

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดคลิ๊ก

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดคลิ๊ก

.....

ประวัติความเป็นมาของ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ (มีคลิป)

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เป็นศาลที่ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้างของภาคประชาชน โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามร่วมกับคณะพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณ ด้วยความเคารพรักและศรัทธาที่มีต่อพระองค์ท่าน เนื่องจากพื้นที่บริเวณโดยรอบของวัดอรุณราชวรารามเคยเป็นพื้นที่ของพระราชวังของพระองค์ท่าน 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ก่อตั้งเมื่อ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 จากการร่วมแรงร่วมใจของคณะลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปปัจจุบัน 

และกลุ่มลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ โดยคุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วัยชัย ลาภวิไลพงศ์) พร้อมคณะลูกหลานชาวบ้านหลังวัดอรุณ โดยเริ่มจากการจัดสร้างพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดหน้าตักกว้าง 45 เซนติเมตร ขนาดความสูง 108 เซนติเมตร จำนวนการสร้าง 9 พระรูป 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ มีพิธีเททองหล่อพระรูปพระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธี ณ วัดบางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพ เมื่อวันพุทธที่ 22 เมษายน 2558

มีพิธีบวงสรวงสมโภชเบิกพระเนตร พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ อย่างยิ่งใหญ่ถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ ณ พระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

พร้อมจัดริ้วขบวนแห่อัญเชิญองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ออกจากวัดอรุณราชวรารามอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติในพระองค์ท่าน เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ปากซอยวังเดิม 3 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
1.ทุกวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี คณะกรรมการจัดงานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ จะจัดพิธีบวงสรวงบูชาดวงพระวิญญาญของพระองค์ท่านพร้อมจัดให้มีพิธียกดาบอันศักดิ์สิทธิ์  จัดให้มีการเปิดโรงทานอาหารทานฟรี จัดให้มีการแจกทานแก่ผู้ยากไร้ด้วยข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวนไม่ต่ำกว่า 1,500 ถุง เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

2.ระหว่างวันที่ 14-17 เมษายน ของทุกปี คณะกรรมการจัดงานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ จะจัดพิธีบวงสรวงบูชาดวงพระวิญญาญของพระองค์ท่านพร้อมจัดให้มีพิธียกดาบอันศักดิ์สิทธิ์ พร้อมจัดริ้วขบวนแห่องค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ มีการแสดงในขบวนกว่า 20 ชนิด ความยาวของขบวนไม่ต่ำกว่า 4 กิโลเมตร แห่ออกให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่าน ได้รดน้ำดำหัว กราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

สถานที่ตั้งศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ตั้งอยู่เลขที่ 95-97 ปากซอยวังเดิม3 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เปิดให้พี่น้องประชาชนผู้เคารพและศรัทธาในพระองค์ท่านกราบไหว้ขอพรได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามเส้นทางในการเดินทางได้ที่ คุณแว่น วัดอรุณ เบอร์โทร 083-846-3033 id line: nopparutnong

เบญจมาศ อักษรนิตย์ แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน รายงาน

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

History of Shrine of King Taksin the Great, Wat Arun people, Wang Doem Road, Wat Arun, Bangkok Yai, Bangkok (with clips)

Shrine of King Taksin the Great, the people of Wat Arun It is a court established from the joint efforts of the public sector. By the Sangha of Wat Arun, together with the brothers and sisters of Wat Arun residents With respect, love, and faith towards His Highness. Since the area surrounding Wat Arun was the area of ​​His Royal Palace.

Shrine of King Taksin the Great, Wat Arun residents, was established on Saturday, July 4, 2015 from the collaboration of the children of King Tak, the Thonburi side of Wat Arun. By the Sangha of Wat Arun, led by Phra Dech Phrakhun Luang Por Phra Thammarat Rattanadilok (Somkiat Kovit, Phor. 9) Director, Maha Sangha of the Ecclesiastical Association Region 9 Abbot of Wat Arun Ratchawararam, current photo

And the descendants of Phra Chao Tak, the people of Wat Arun by Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit) Khun To, Wat Arun (Wai Chai Lap Wilaipong) with a group of descendants of the villagers behind Wat Arun Starting with the construction of the statue of King Taksin the Great, people of Wat Arun Size, lap width 45 cm, height 108 cm, number of creation 9 Buddha images

To be summoned to enshrine in holy places throughout the country There was a ceremony pouring Thonglor the statue of King Taksin the Great, the people of Wat Arun. With Phra Dech Pra Khun Luang Por Phratharmaratanadilok Abbot of Wat Arun Ratchawararam Presided over the ceremony at Bang Waek Phasi Charoen Temple, Bangkok, on 22 April 2015.

There is a worship ceremony. Statue of King Taksin the Great, people of Wat Arun Extremely accurate according to the ancient traditions in all respects at the Little Ubosot Wat Arun (Temple of Dawn) With Phra Dech Pra Khun Luang Por Phratharmaratanadilok Abbot of Wat Arun Ratchawararam Presided over the monastic ceremony

Along with arranging a procession to bring the statue of King Taksin the Great, the people of Wat Arun. Leaving the Temple of Dawn, the royal palace in great honor in His Majesty the King. To invite them to enshrine at the Shrine of King Taksin the Great, people of Wat Arun Soi Wang Doem 3, Wang Doem Road, Wat Arun Sub-District, Bangkok Yai District Bangkok On the same day On Saturday 4 July 2015

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

Activities of the Shrine of King Taksin the Great, the people of Wat Arun
1. Every day on December 28 of each year. Organizing Committee of King Taksin the Great Shrine, Wat Arun residents Will arrange a sacrifice ceremony to worship the soul of the Lord you and arrange a sacred sword lifting ceremony Arrange to open a cafeteria to eat free. Arrange to give food to the poor with at least 1,500 bags of 5 kg of rice to dedicate to the royal charity. To His Spirit.

2. During 14-17 April of each year, the Committee of the Shrine of King Taksin the Great, Wat Arun residents Will arrange a sacrifice ceremony to worship the soul of the Lord you and arrange a sacred sword lifting ceremony Along with arranging a procession of King Taksin the Great, Wat Arun residents There are more than 20 kinds of performances in the procession, the length of the procession is not less than 4 kilometers, parade out for parents, brothers and sisters, people who respect and love him Went to pray for the blessing of auspiciousness to life during the Songkran Festival

Location of the Shrine of King Taksin the Great, the people of Wat Arun
Shrine of King Taksin the Great, the people of Wat Arun Located at No. 95-97 at the entrance of Soi Wang Doem 3, Wang Doem Road, Wat Arun Sub-District, Bangkok Yai District Bangkok Open to people who respect and believe in His Majesty the King, you can pray for blessings 24 hours a day or ask for directions to travel at Khun Waen, Wat Arun, phone number 083-846-3033 id line: nopparutnong.

Benjamas Akson Nit Kaenkaew On Tour by Kaun Report

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

的歷史達信大帝聖殿,鄭王廟,曼谷鄭王廟,旺艾德路,曼谷艾伊,曼谷(帶片段)

達信大帝神廟,鄭王廟的人民這是在公共部門共同努力下建立的法院。由鄭王廟的僧伽和鄭王廟居民的兄弟姐妹組成以對殿下的尊重,愛心和信仰。由於阿倫寺周圍的區域是他的皇宮區域。

2015年7月4日,星期六,在鄭王廟的塔克辛國王大帝的聖殿下,由鄭王廟的吞武里一側的達德國王的孩子們共同建立由鄭王廟(Phra Dech Phrakhun Luang Por)領導的鄭王廟(Sangha) Phratharmaratanadilok(Somkiat Kovitho,Ph.9),第9區Sangha Sangha協會理事Arun Temple的住持

還有帕拉·卓德(Phra Chao Tak)的後代,坤·威特(Akarawit) Rattanaprasit)掃管,阿倫(Wai Chai Lap Wilaipong)坤圖和一群在阿倫寺後面的村民後裔從建造鄭王大信雕像開始,鄭王廟的人們尺寸,膝寬45厘米,高108厘米,創作數量9個雕像

被傳喚到全國聖地供奉舉行儀式向通洛傾吐了通向阿倫寺人民的他信國王大信的雕像。和Phra Dech Pra Khun Luang Por一起Phratharmaratanadilok黎明寺的住持2015年4月22日在曼谷Bang Waek Phasi Charoen寺主持儀式。

有一個禮拜儀式。達信大帝國王雕像,鄭王廟的人們Little Ubosot在各個方面都非常符合古代傳統,非常準確黎明寺(黎明寺)和Phra Dech Pra Khun Luang Por一起Phratharmaratanadilok黎明寺(Ratawararam)的住持主持寺院儀式

除了安排遊行隊伍來帶動鄭王廟的塔信大帝國王的雕像。國王殿下以崇高的敬意離開了黎明神廟。邀請他們在鄭王廟,大昭寺國王的聖殿裡供奉曼谷Yai區Wat Arun街道Wang Doem Road Soi Wang Doem 3曼谷在同一天2015年7月4日,星期六

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

達信大帝神廟,鄭王廟人民的活動
1.每年12月28日的每一天。黎明寺居民他信大帝王組建委員會將安排一個祭祀儀式來敬拜耶和華你的靈魂,並安排一個神聖的劍舉儀式安排免費開放一個食堂。安排至少1,500袋5公斤大米的食物提供給窮人,以獻給皇家慈善機構。為了他的精神。

2.在每年的4月14日至17日期間,鄭王廟居民大信神residents委員會將安排一個祭祀儀式來敬拜耶和華你的靈魂,並安排一個神聖的劍舉儀式除了安排塔信大帝遊行外,鄭王廟居民遊行有20餘種表演,遊行長度不少於4公里,遊行給父母,兄弟姐妹,尊重和愛護他的人們。在潑水節期間為生命的吉祥祝福祈禱

黎明寺國王他信神殿的位置
達信大帝神廟,鄭王廟的人民位於曼谷艾伊區鄭王廟街王道路Soi Wang Doem 3入口95-97號曼谷向尊重並相信國王Ma下的人們開放,您可以一天24小時祈禱祝福或在Khun Waen Wat Arun的旅行中尋求方向指導電話083-846-3033 id線:nopparutnong

肯恩報告(Beunkamas Akson Nit Kaenkaew)巡演

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก