ข่าวคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา(มีคลิป) - kachon.com

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา(มีคลิป)
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา(มีคลิป)

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร นำคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นประจำทุกวัน ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร