ข่าวคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว จำนวน 400 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ อำเภอท่ายาง จังหวัดตาก - kachon.com

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว จำนวน 400 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ อำเภอท่ายาง จังหวัดตาก
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว จำนวน 400 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ อำเภอท่ายาง จังหวัดตาก

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับวัดโมลีโลกยารามและวัดดอนไชย ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว จำนวน 400 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ อำเภอท่ายาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2565 โดยสามารถร่วมทำบุญได้ในราคา ผ้าห่มผืนละ 220 บาท เสื้อกันหนาวตัวละ 100 บาท

ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร.(ชุมพร) เบอร์ 089-487-7391
พระมหาสุวิทย์  ปวิชฺชกิตฺติ เบอร์ 098 151 6814
พระมหาณัฐนนท์ เขมานนฺโท เบอร์ 065 446 2834

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพที่ 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี วัดอรุณราชวราราม 
เลขที่บัญชี 062-253-1259

Monks at Wat Arun Ratchawararam Invite philanthropist Buddhists to join in making merit as a host to donate blankets and sweaters to 400 households affected by the cold weather in the area of ​​Tha Yang District, Tak Province.

Monks at Wat Arun Ratchawararam By the grace of Luang Pho Brahma Watcharamethi Member of the Supreme Sangha Council, Dean of Region 9, Abbot of Wat Arun Ratchawararam together with Wat Moli Lokayaram and Wat Don Chai Invite philanthropist Buddhists to join in making merit as a host to donate blankets and sweaters to 400 households affected by the cold in the area of ​​Tha Yang District, Tak Province between 9-13 January 2022, who can make merit at the price of each blanket. 220 baht. Sweaters 100 baht each.

Buddhists who are philanthropic can contact for more information at
Phrakhru Lad Suwattana Rattanakhun Dr. (Chumphon) number 089-487-7391
Phra Maha Suwit Pavichchakitti number 098 151 6814
Phra Maha Natthanon Khemanonto number 065 446 2834

or transfer money to make merit as a host at
TMB Bank Thanachart Public Company Limited Savings Account
Account name: Wat Arun Ratchawararam
Account number 062-253-1259

鄭王廟 Ratchawararam 的僧侶邀請慈善佛教徒一起做功德,向德州達陽區受寒冷天氣影響的400戶家庭捐贈毛毯和毛衣。

鄭王廟 Ratchawararam 的僧侶承蒙鑾福之恩梵天守望者最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟方丈與 Wat Moli Lokayaram 和 Wat Don Chai 一起邀請慈善佛教徒一起做功德,於2022年1月9日至13日期間向德州達陽區400戶受寒冷影響的家庭捐贈毛毯和毛衣,他們可以以每條毯子。220 泰銖。毛衣每條 100 泰銖。

慈善的佛教徒可以聯繫以獲取更多信息
Phrakhru Lad Suwattana Rattanakhun 博士(春蓬)電話 089-487-7391
Phra Maha Suwit Pavichchakitti 號碼 098 151 6814
Phra Maha Natthanon Khemanonto 號碼 065 446 2834

或轉賬以作為東道主
TMB Bank Thanachart Public Company Limited 儲蓄賬戶
賬戶名稱:鄭王廟
帳號 062-253-1259

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด