ข่าวพระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ถวายกัปปิยภัณฑ์ในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกกาลที่ ๙ และถวายเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สบทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย - kachon.com

พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ถวายกัปปิยภัณฑ์ในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกกาลที่ ๙ และถวายเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สบทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ถวายกัปปิยภัณฑ์ในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกกาลที่ ๙ และถวายเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สบทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร นำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมถวายกัปปิยภัณฑ์ในพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

และร่วมสบทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดโดยคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร

Brahma Watcharamethi Director of the Sangha Council Donate 2,000,000 baht to support the Royal Tuition Scholarship Program for Thai Monks

Monks at Wat Arun Ratchawararam Raja Woramahawihan led by Phra Det Phra Det Phra Luang Por Brahma Watcharamethi Member of the Supreme Sangha Council, Dean of Region 9 Committee, Provincial Police Commissioner, Abbot of Wat Arun Ratchawararam Participate in offerings to the monks in the robe offering ceremony to bow to the head His Majesty King Bhumibol Adulyadej Maha Bhumibol Adulyadej the Great on the occasion of his death

and contributed funds for the Royal Tuition Scholarship Program for Thai Monks Organized by the Bangkok Sangha Council, amount 2,000,000 baht (two million baht) Saturday, November 13, 2021 at the Ubosot of Wat Mahathat Yuwaratrangsarit. Bangkok

梵天守望者僧團理事捐贈 2,000,000 泰銖支持泰國僧侶皇家學費獎學金計劃

鄭王廟的僧侶Raja Woramahawihan 由 Phra Det Phra Det Phra Luang Por 領導梵天守望者最高僧伽委員會成員,第九區委員會主任,省警察局長,鄭王廟住持參加供養僧人的供養儀式低頭普密蓬·阿杜德國王陛下瑪哈·普密蓬·阿杜德大帝逝世

並為泰國僧侶皇家學費獎學金計劃提供資金由曼谷僧伽委員會組織,金額為 2,000,000 泰銖(200 萬泰銖)於 2021 年 11 月 13 日星期六在 Wat Mahathat Yuwaratrangsarit 的 Ubosot 舉行。曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด