ข่าวพระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกับชาวบ้านห้วยแคน ณ วัดบ้านห้วยแคน ตำบลห้วยแคน อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม - kachon.com

พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกับชาวบ้านห้วยแคน ณ วัดบ้านห้วยแคน ตำบลห้วยแคน อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกับชาวบ้านห้วยแคน ณ วัดบ้านห้วยแคน ตำบลห้วยแคน อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม  ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีร่วมกับชาวบ้านห้วยแคน

โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ เป็นตัวแทนเจ้าภาพทอดถวายแก่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาในอาวาสวัดบ้านห้วยแคน อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนได้ยอดปัจจัยทั้งสิ้น ๑,๒๕๕,๖๑๕ บาท โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมาก ณ วัดบ้านห้วยแคน ตำบลห้วยแคน อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม อนุโมทนาบุญด้วยกัน สาธุๆ

Brahma Watcharamethi Director of the Sangha Council Co-hosted the Kathin ceremony with the villagers of Huai Khaen at Ban Huai Khaen Temple, Huai Khaen Sub-district, Kudrang District, Maha Sarakham Province

On November 12, 2021, Phra Det Phra Bhumibol Adulyadej Phra Phromwatchamethi (Somkiat Kovito, Por.Dor.9) Member of the Supreme Sangha Council, Preceptor Region 9 Committee, Police Sub-District Prof., Abbot of Wat Arun Ratchawararam Assigned to Phra Dej Phra Thepsitthachan Priest of Maha Sarakham Province Acting on behalf of the chairman of the Kathin unity with the villagers of Huai Khaen

with Phra Khru Lad Suwattana Rattanakhun (Chumphon Nitisaro), the secretary of the Priest Region 9, as a representative to host the offerings to the monks who live in the Buddhist Lent in the abbot of Ban Huai Khaen Temple. Which is the homeland, the total amount of factors is 1,255,615 baht, with many monks and Buddhists attending the ceremony at Ban Huai Khaen Temple, Huai Khaen Subdistrict, Kudrang District, Maha Sarakham Province. Let's make merit together. Amen.

梵天守望者僧團理事瑪哈沙拉堪省古莊區懷卡恩街道班懷卡恩寺與懷卡恩村民共同舉辦卡欣儀式

2021 年 11 月 12 日,Luang Por 的 Phra Det Grace Phra Phromwatchamethi (Somkiat Kovito, Por.Dor.9) 最高僧團委員會成員,第 9 區導師委員會,警察分區教授,鄭王廟住持分配給Phra Thepsitthachan瑪哈沙拉堪省神父代表卡欣與懷卡恩村民團結的主席

與第 9 區秘書 Phra Khru Lad Suwattana Rattanakhun (Chumphon Nitisaro) 一起,作為代表主持向住在 Ban Huai Khaen 寺方丈的佛教四旬期僧侶的供品。是故鄉,素總金額為1,255,615泰銖,在瑪哈沙拉堪省古莊區懷卡恩街道班懷卡恩寺參加了許多僧侶和佛教徒的儀式。讓我們一起做功德。阿門。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด