ข่าวคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ผลิตสื่อการศึกษาภาษาบาลี เพื่อแจกฟรี - kachon.com

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ผลิตสื่อการศึกษาภาษาบาลี เพื่อแจกฟรี
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ผลิตสื่อการศึกษาภาษาบาลี เพื่อแจกฟรี

สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เจ้าสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

ได้จัดพิมพ์หนังสือ วิชาสัมพันธ์ไทย ธรรมบทภาคที่ ๕-๘ ฉบับสมบูรณ์ โดย พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร เพื่อแจกฟรีแก่สำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษาต่างๆ โดยสำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษาต่างๆที่มีความประสงค์จะรับหนังสือชุดนี้ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ พระมหานพพร อริยญาโณ อาจารย์ใหญ่ สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ  โทร. ๐๘๕ ๑๓๙ ๙๓๓๒

Monks at Wat Arun Ratchawararam by Phra Brahma Watcharamethi Director of the Sangha Council with Mahachulalongkornrajavidyalaya University Pali Sueksa Phutthakhos Campus Producing educational materials in Pali language for free distribution

Wat Arun Ratchawararam School By the grace of Luang Pho Phra Phrom Vajramethi (Somkiat Kovito, Por.Dor. 9), Member of the Sangha Council, Monks of Region 9, Abbot of Wat Arun Ratchawararam Schoolhouse of Wat Arun Ratchawararam with Mahachulalongkornrajavidyalaya University Pali Sueksa Phutthakhos Campus

published a book Thai Relation Course, Dharma Chapters, Part 5-8, complete edition by Phra Maha Nimit Thammasaro, for free distribution to student bureaus and various religious studies offices. by the various bureaus and schools of religious studies who wish to receive this book Please contact Phra Maha Nopporn Ariyano, Principal, Wat Arun Ratchawararam School Office, Bangkok, Tel. 085 139 9332.

鄭王廟的僧侶by Phra Brahma Watcharamethi僧團理事與 Mahachulalongkornrajavidyalaya 大學Pali Sueksa Phutthakhos 校區製作巴利語教育材料免費分發

鄭王廟拉差瓦蘭學校承蒙鑾福之恩Phra Phrom Vajramethi (Somkiat Kovito, Por.Dor. 9),僧團理事會成員,第 9 區僧侶,鄭王廟住持鄭王廟 Ratchawararam 校舍與 Mahachulalongkornrajavidyalaya 大學Pali Sueksa Phutthakhos 校區

出版了一本書泰國關係課程,佛法章節,第 5-8 部分,Phra Maha Nimit Thammasaro 的完整版,免費分發給學生局和各種宗教研究辦公室。希望收到這本書的各個宗教研究局和學校請聯繫曼谷鄭王廟學校辦公室校長 Phra Maha Nopporn Ariyano,電話:085 139 9332。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด