ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ วัดอรุณราชวราราม - kachon.com

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ วัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ วัดอรุณราชวราราม

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ วัดอรุณราชวราราม

ครั้นเสด็จถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธธรรมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 2 ทรงกราบ

ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า “นะโม ตัสสะฯ” จบ 3 หนแล้ว ผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ 

กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว เสด็จไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามถวายของที่ระลึก เสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระพุทธนฤมิต พระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่ 2 ทรงกราบ

เสด็จไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ เสด็จกลับวังศุโขทัย ทั้งนี้ โดยมีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงานจำนวนพระสงฆ์ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ถวายงานราชพิธี ณ อุโบสถ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก กรมศาสนา

His Majesty His Highness graciously granted His Royal Highness Prince Patcharakitiyapha His majesty presented the Kathin robes, B.E. 2521 at Wat Arun Ratchawararam.

Thursday, November 4, 2021 His Majesty King Bhumibol Adulyadej His Highness graciously granted His Royal Highness Prince Patcharakitiyapha Narendira Thepwadee Krom Luang Ratchasarinee Siripatchara Maha Watcharajathida His majesty presented the Kathin robes, B.E. 2521 at Wat Arun Ratchawararam.

when he arrived enter the ubosot His Highness received the robes from Suparat officials. He placed a tri-robe over the Wanfah pedestal which was located in front of the monk's seat near the abbot. He lit incense sticks and candles to worship Phra Buddha Thammasorn Ratchalok That Dilok. the president of the ubosot Then he lit incense sticks and candles in small gold ornaments to pay homage to His Majesty King Rama II.

He picked up a blanket for the Buddha image that was placed on top of the tri-cloth. royally bestowed the garment officials He picked up the tri-robe that draped over the blue glasses between his arms. and spread his hand Turning to the principal Buddha image, saying "Namo Tassa", finished 3 times, turned to face the congregation of monks.

Saying offerings to the Kathin robes, he placed the robes on the same pedestal. His Highness gave the robes and candles to the second monk. When the monks who wore the Kathina robes went out and finished wearing the Kathina robes, they sat back to the monks ready. went to offer the kathin robes to the monks who wore the kathin robes King Thaksinotok monks offering blessings, offering hobbies

went to pay respects in front of the altar and bid farewell to the monks Brahma Watcharamethi The committee of the Sangha Council, Dean of Region 9, the abbot of Wat Arun Ratchawararam presents a souvenir came out in front of the temple He lit incense sticks and candles in small gold ornaments to worship the Lord Buddha Narumit. The Buddha image in the reign of King Rama II prostrate

went to the royal monument of King Buddha Lertla Nabhalai laying flower bushes and lit incense sticks and candles in small gold items to pay respects to the king and returned to Sukhothai Palace by Mr. Kriengsak Boonprasit, Director-General of the Department of Religious Affairs reported the number of monks and officials of the Department of Religious Affairs Offering the royal ceremony at the Ubosot, Wat Arun Ratchawararam Bangkok

Thank you for the good information from the Department of Religious Affairs.

陛下殿下慷慨賜予殿下帕查拉基提亞法王子陛下在 Wat Arun Ratchawararam 贈送了公元前 2521 年的 Kathin 長袍。

2021 年 11 月 4 日,星期四 普密蓬·阿杜德國王陛下殿下慷慨賜予殿下帕查拉基提亞法王子納倫迪拉·塞普瓦迪Krom Luang Ratchasarinee Siripatchara摩訶守望者陛下在 Wat Arun Ratchawararam 贈送了公元前 2521 年的 Kathin 長袍。

當他到達時進入ubosot殿下從蘇帕拉特官員那裡接過袍子。他在靠近方丈的僧座前的萬法座上放了一件三袍。他點燃香燭和蠟燭來敬拜帕佛 Thammasorn Ratchalok That Dilok。 ubosot 主席然後,他用小金飾點燃香柱和蠟燭,以向拉瑪二世國王陛下致敬。

他拿起鋪在三塊布上面的供佛像用的毯子。皇室賜予製衣官員他拿起雙臂間搭在藍色眼鏡上的三件袍子。並攤開他的手轉向本尊,念“南無塔沙”,念完三遍,轉身面對僧眾。

對卡辛長袍說供品,他將長袍放在同一個基座上。殿下將法袍和蠟燭交給了第二位僧人,當穿著迦提那袍的僧人出去,穿上了迦提那袍時,他們坐回了僧侶身邊,準備好了。去向穿著 kathin 長袍的僧侶提供 kathin 長袍他信諾國王僧人加持,供養愛好

去祭壇前祭拜和尚Phra Brahma Watcharamethi僧伽委員會委員會、第 9 區院長、鄭王廟方丈贈送紀念品來到了寺廟前他用小金飾點燃香柱和蠟燭,以敬拜那如密佛。拉瑪二世國王服侍佛像

去了國王佛祖勒特拉·納巴萊的皇家紀念碑鋪設花叢並點燃了小金件的香燭和蠟燭以向國王表示敬意,並由宗教事務司司長 Kriengsak Boonprasit 先生返回素可泰宮報僧人數和宗教事務部的官員在 Ubosot 舉行皇家儀式,鄭王廟 Ratchawararam曼谷

感謝您從宗教事務部提供的好信息。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด