ข่าวคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและคณะทำงานทุกภาคส่วนรวมใจเป็นหนึ่ง ร่วมกันล้างทำความสะอาดองค์พระปรางค์วัดอรุณและโบราณสถานสำคัญ เตรียมตัวเปิดวัดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก - kachon.com

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและคณะทำงานทุกภาคส่วนรวมใจเป็นหนึ่ง ร่วมกันล้างทำความสะอาดองค์พระปรางค์วัดอรุณและโบราณสถานสำคัญ เตรียมตัวเปิดวัดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและคณะทำงานทุกภาคส่วนรวมใจเป็นหนึ่ง ร่วมกันล้างทำความสะอาดองค์พระปรางค์วัดอรุณและโบราณสถานสำคัญ เตรียมตัวเปิดวัดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มีความห่วงใยในสุขลักษณะอนามัยและความสะอาดบริเวณโดยรอบพระปรางค์วัดอรุณ และบริเวณโดยรอบของโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ที่ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามเตรียมตัวจะเปิดวัดอย่างเป็นทางการ ขานรับนโยบายของรัฐบาลที่มีประกาศจะเปิดประเทศอย่างเป็นทางการใน วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 จึงได้เมตตาสั่งการให้ ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร.(ชุมพร) ผู้ช่วยวัดอรุณราชวราราม เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ และ ท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

บอกกล่าวพระภิกษุสามเณรและคณะนักเรียน คณะ6 พร้อมด้วยพนักงานของวัดอรุณราชวราราม ที่ว่างเว้นจากภาระกิจของสงฆ์และกิจกรรมที่ทำประจำ ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันล้างทำความสะอาดบริเวณโดยรอบขององค์พระปรางค์วัดอรุณ และบริเวณโดยรอบของโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดวัดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ต้อนรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวไทย และเพื่อนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วโลก ที่จะเดินทางมากราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดอรุณ และเดินทางมาเที่ยวชมความสวยสดงดงามขององค์พระปรางค์วัดอรุณ เที่ยวชมโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ที่มีชื่อเสียงในด้านความงาดงามเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วโลก

The Sangha at Wat Arun Ratchawararam and all working groups united in their hearts. together to clean the pagodas of Wat Arun and important ancient sites Prepare to open the temple to receive tourists from all over the world.

On October 25, 2021, the monks at Wat Arun Ratchawararam by His Majesty the King Brahma Watcharamethi Member of the Sangha Sangha Council, Dean of Region 9, Abbot of Wat Arun Ratchawararam Concerned about sanitation and cleanliness around the Phra Prang of Wat Arun and the surrounding area of ​​the important ancient sites of Wat Arun Ratchawararam

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

where the monks at Wat Arun Ratchawararam prepare to open the temple officially Responding to the government's policy that announced the official opening of the country on November 1, 2021, has kindly ordered Phra Khru Lad Suwattana Rattanakhun, Dr. (Chumphon), Assistant of Wat Arun Ratchawararam Secretary of Wat Arun Ratchawararam Secretary of the Dean Region 9 and Phrakhru Winaithorn Jeeradej Chirateecho, Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam

Notice to monks and novices and students of Faculty 6, along with staff of Wat Arun Ratchawararam which is absent from the missions of the monks and regular activities Join together to help clean the surrounding area of ​​Phra Prang of Wat Arun. and the surrounding area of ​​the important ancient sites of Wat Arun Ratchawararam

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

To prepare for the official opening of the temple on November 1, 2021 to welcome Thai Buddhist brothers and sisters. and fellow foreign tourists from around the world to come to pay homage to the sacred things of Wat Arun and travel to see the beauty of the Prang of Wat Arun Visit important ancient sites of Wat Arun Ratchawararam Famous for its beauty is known all over the world.

Wat Arun Ratchawararam 的僧團和所有工作組在他們的心中團結在一起。一起清理鄭王廟和重要古遺址準備開廟迎接來自世界各地的遊客。

2021 年 10 月 25 日,Wat Arun Ratchawararam 的僧侶由國王陛下梵天守望者Sangha Sangha Council 主任,第 9 區院長,Wat Arun Ratchawararam 住持關注鄭王廟周圍的衛生和清潔以及鄭王廟重要古遺址周邊地區

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

Wat Arun Ratchawararam 的僧侶們準備正式開放寺廟的地方響應政府於2021年11月1日宣布正式開放的政策,已親切下令Phra Khru Lad Suwattana Rattanakhun, Dr. (Chumphon), Wat Arun Ratchawararam 的助理鄭王廟秘書第 9 區院長秘書和鄭王廟助理住持 Phrakhru Winaithorn Jeeradej Chirateecho

通知 6 學院的僧侶、沙彌和學生,以及鄭王廟的工作人員沒有僧侶的使命和日常活動一起幫助清潔鄭王廟的帕普朗周邊地區。以及鄭王廟重要古遺址周邊地區

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

為2021年11月1日寺廟正式開放,迎接泰國佛教兄弟姐妹們的到來做準備。和來自世界各地的外國遊客前來向鄭王廟的神聖事物致敬和旅行去看看鄭王廟 Prang 的美麗參觀鄭王廟重要的古遺址以其美麗而聞名於世。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด