ข่าวสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แด่ พระธรรมวชิรมุนี วิ. ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - kachon.com

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แด่ พระธรรมวชิรมุนี วิ. ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แด่ พระธรรมวชิรมุนี วิ. ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แด่ พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙ รศ.ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 

ในการนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้ร่วมมุทิตาแสดงความยินดีกับ พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙ รศ.ดร.) ในการดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Somdej Phra Maha Ratchamongkol Muni middle primate presided over the ceremony of conferring the Supreme Patriarch's orders to Phra Dhammawachiramuni Wi. Bangkok primate

Thursday, October 14, 2021 at 1:00 p.m. His Holiness Somdet Phra Maha Ratchamongkolmuni Director of the Sangha Council middle primate Assistant Abbot of Wat Traimit Wittayaram Worawihan Presided over the ceremony to hand over the Supreme Patriarch's orders to Phra Thammawachiramuni Wi. (Bunchit Yanasangwaro, P.D. 9 Assoc. royal palace to hold office Bangkok primate

In this regard, His Excellency Reverend Father Brahma Watcharamethi Director of the Sangha Sangha Council, Dean of Region 9, Abbot of Wat Arun Ratchawararam joined the motto to congratulate Phra Dhammawachiramuni Wi. (Boonchit Yanasangwaro, P.D. 9, Assoc. Prof. Dr.) in holding the position Primate of Bangkok, this time at the Ubosot of Wat Mahathat Yuwaratrangsarit. Ratchaworamahaviharn, Phra Nakhon District, Bangkok

Somdej Phra Maha Ratchamongkol Muni中靈長類動物主持了授予法師大法師命令的儀式。曼谷靈長類動物

2021 年 10 月 14 日星期四下午 1:00 尊者 Somdet Phra Maha Ratchamongkolmuni僧團理事中靈長類動物Wat Traimit Wittayaram Worawihan 助理住持主持儀式將最高祖師的命令移交給 Phra Thammawachiramuni Wi. (Bunchit Yanasangwaro, P.D. 9 Assoc.皇宮擔任公職曼谷靈長類動物

在這方面,尊敬的父親閣下梵天守望者Sangha Sangha 理事會成員,第 9 區院長,Wat Arun Ratchawararam 住持加入格言祝賀Phra Dhammawachiramuni Wi. (Boonchit Yanasangwaro, P.D. 9, Assoc. Prof. Dr.) 擔任該職位曼谷的靈長類動物,這次是在 Wat Mahathat Yuwaratrangsarit 的 Ubosot。 Ratchaworamahaviharn, Phra Nakhon District, 曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด