ข่าวพระครูปลัดดิลกวัฒน์ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม/เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล  ณ วัดป่าชัยมงคลมิ่งทองพัฒนาราม จังหวัดมหาสารคาม - kachon.com

พระครูปลัดดิลกวัฒน์ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม/เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล  ณ วัดป่าชัยมงคลมิ่งทองพัฒนาราม จังหวัดมหาสารคาม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระครูปลัดดิลกวัฒน์ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม/เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล  ณ วัดป่าชัยมงคลมิ่งทองพัฒนาราม จังหวัดมหาสารคาม 

พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ดร.(ชุมพร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม/เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล ทอดถวาย ณ วัดป่าชัยมงคลมิ่งทองพัฒนาราม ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

โดยมี พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ดร.(ชุมพร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม/เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙  พร้อมคณะรับเป็นประธานอุปถัมภ์ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ดร.(ชุมพร) 0894877391 หรือโอนเงินเพื่อร่วมทำบุญผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ชื่อบัญชี “คณะกรรมการวัดป่าชัยมงคลมิ่งทองพัฒนาราม เพื่อการก่อสร้าง” เลขบัญชี 020190625896 

Phrakhru Laddilokwat The secretary of Wat Arun Ratchawararam/Secretary of the Dean Region 9 invites you to join the merit-making ceremony for the Kathin unity. to raise funds for the construction of a pavilion for merit making at Wat Pa Chai Mongkhon Mingthong Phatthanaram Maha Sarakham Province

Phrakhru Laddilokwat, Dr. (Chumphon), Secretary of Wat Arun Ratchawararam/Secretary of the Dean of Region 9, invites all philanthropists to join in making merit and offering Kathin unity. To raise funds for the construction of a merit-making pavilion at Wat Pa Chai Mongkhon Mingthong Phatthanaram, Wang Chai Sub-district, Borabue District, Maha Sarakham Province On Friday, November 19, 2021

with Phra Khru Laddilokwat, Dr. (Chumphon), Secretary of Wat Arun Ratchawararam/Secretary of the Dean of Region 9 and the delegation as the patron chairman. You can contact for more information at Phrakhru Laddilokwat, Dr. (Chumphon) 0894877391 or transfer money to make merit through savings account Bank for Agriculture and Cooperatives Account name: “Wat Pa Chaimongkol Mingthong Pattanaram Board of Directors for construction” Account number 020190625896

帕拉赫魯拉迪洛瓦Wat Arun Ratchawararam 的秘書/第 9 區院長秘書邀請您參加 Kathin 團結的功德儀式。為在 Wat Pa Chai Mongkhon Mingthong Phatthanaram 建造一座功德亭籌集資金瑪哈沙拉堪省

Phrakhru Laddilokwat 博士(春蓬),鄭王廟秘書/第 9 區院長秘書,邀請所有慈善家一起做功德和奉獻凱欣團結。為建設功德亭籌集資金,在瑪哈沙拉堪省博拉武區旺柴分區Wat Pa Chaimongkol Mingthong Phatthanaram供養2021 年 11 月 19 日,星期五

與Phra Khru Laddilokwat博士(春蓬),鄭王廟秘書/第9區院長秘書,以及作為贊助主席的代表團。您可以聯繫以獲取更多信息Phrakhru Laddilokwat, Dr. (Chumphon) 0894877391 或轉錢做功德儲蓄賬戶農業合作銀行,賬戶名稱:“Wat Pa Chaimongkol Mingthong Pattanaram建設”帳號020190625896

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด