ข่าวพระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เมตตามอบข้าวสาร 100 ถุง น้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอม 100 แพค เพื่อร่วมบุญสมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดลพบุรี - kachon.com

พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เมตตามอบข้าวสาร 100 ถุง น้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอม 100 แพค เพื่อร่วมบุญสมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดลพบุรี
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เมตตามอบข้าวสาร 100 ถุง น้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอม 100 แพค เพื่อร่วมบุญสมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดลพบุรี

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ ท่านพระครูวินัยธร (จีรเดช จิรเตโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นตัวแทนมอบข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 100 ถุง

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

และมอบหมายให้ คุณนพรัตน์ มงคลวิเชียร(แว่น วัดอรุณ) เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอม ชนิดขวด จำนวน 100 แพค ให้แก่ คุณบัญชา ปานนิวัฒน์(ป๋าชู วัดเศวต) ประธานชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประธาน อปพร เขตคลองสาน หัวหน้าข่าวอาชญากรรม หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม

เพื่อให้ คุณบัญชา ปานนิวัฒน์ และทีมงานเป็นสื่อกลางนำสิ่งของดังกล่าวเดินทางไปมอบแก่พี่น้องพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อบรรเทาทุกข์พี่น้องชาวจังหวัดลพบุรี ที่กำลังเดือดร้อนประสพภัยจากน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ โดย คุณบัญชา ปานนิวัฒน์ และคณะจะออกเดินทางในเช้าวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564

Brahma Watcharamethi Director of the Sangha Council Mercy donated 100 bags of rice, 100 packs of drinking water to donate to help the flood victims in Lopburi province.

The monks at Wat Arun Ratchawararam by Phra Det Phra Det Phra Luang Pho Brahma Watcharamethi The committee of the Supreme Sangha Council, Dean of Region 9, the abbot of Wat Arun, assigned Phrakhru Winaithorn (Jiradej Chirateecho), the assistant abbot of Wat Arun Ratchawararam. Representing 100 bags of rice, 5 kg per bag, 100 bags

and assigned Khun Nopparat Mongkolwichian (Waan Wat Arun) to be the representative to deliver 100 packs of Kachon Dot Com bottled drinking water to Khun Bancha Panniwat (Pachu Wat Sawet), President of the Helping the Poor, President Opporn Klongsan, head of crime news Kacho Newspaper.com

In order for Mr. Bancha Panniwat and his team to be a medium to bring such items to travel to give to the brothers and sisters who suffered from the flood at Ban Mi District Lopburi to alleviate the suffering of the people of Lopburi province who are suffering from flooding at the moment. Mr. Bancha Panniwat and his team will leave on Sunday morning, October 10, 2021

梵天守望者僧團理事慈悲捐贈了100袋大米、100包飲用水,以幫助華富裡省的洪水災民。

鄭王廟的僧侶由 Phra Det Phra Det Phra Luang Pho Phra Brahma Watcharamethi最高僧伽委員會委員會,第 9 區院長,鄭王廟住持,指派了鄭王廟的助理住持 Phrakhru Winaithorn (Jiradej Chirateecho)。代表100袋大米,每袋5公斤,100袋

並指派 Khun Nopparat Mongkolwichian (Waan Wat Arun) 作為代表,將 100 包 Kachon Dot Com 瓶裝飲用水贈送給幫助窮人主席、總統 Opporn Klongsan 的 Bancha Panniwat (Pachu Wat Sawet) 先生消息Kacho Newspaper.com

為了讓班查·潘尼瓦特先生和他的團隊成為媒介,將這些物品帶到旅行中,送給在那裡遭受洪水的兄弟姐妹們板密區華富裡減輕華富裡省人民的苦難目前正在遭受洪水侵襲的人們。Bancha Panniwat 先生和他的團隊將於 2021 年 10 月 10 日星期日上午離開

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด