ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต - kachon.com

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระอุโบสถวัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

การนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เมตตาเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ หม่อมหลวงปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมเพลินไทยสมัยนิยมและศรัทธาสาธุชนทั้งหลายร่วมพิธี

His Majesty His Highness graciously bestowed the robes. Making merit for His Majesty King Rama IV on the occasion of his death

On October 1, 2021, His Majesty King Bhumibol Adulyadej His Highness graciously bestowed the robes. The royal merit making offerings to His Majesty King Rama IV on the occasion of his death at the Ubosot of Wat Maha Phruettharam Worawihan.

In this regard, Somdej Phra Buddhachan Director of the Sangha Council Eastern Great Primate Abbot of Wat Traimit Wittayaram Metta is the presiding officer of the Sangha. M.L. Punyanuch Kasemsan Dulyachinda is the chairman of the lay department. Along with the committees of the Plearn Thai Club, modernism and all faithful people attended the ceremony.

陛下殿下慷慨賜予長袍。為拉瑪四世國王陛下逝世而立功

2021 年 10 月 1 日,普密蓬·阿杜德國王陛下殿下慷慨賜予長袍。在拉瑪四世國王陛下去世之際,在瑪哈普魯塔拉姆沃拉威漢寺的烏博索特(Ubosot)進行皇家功德供養。

在這方面,Somdej Phra Buddhachan僧團理事東方大靈長類動物Wat Traimit Wittayaram 住持慈悲是僧團的主持官。 M.L. Punyanuch Kasemsan Dulyachinda 是非專業部門的主席。與Plearn Thai Club的委員會,現代主義和所有忠實的人一起參加了儀式。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด