ข่าวพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด แต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ - kachon.com

พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด แต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด แต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐

พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีษะเกษ เพื่อมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ แต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะจังหวัด แต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอ และแต่งตั้งรองเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ กันยายน ๒๕๖๔

โดยมี พระศรีสิทธิวิเทศ วัดมหาพฤฒาราม พระปริยัติวรานุกูล เลขานุการเจ้าภาค ๒ วัดนิมมานรดี พระครูปลัดดิลกวัตร เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ วัดอรุณราชวราราม พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๙  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๐ วัดโมลีโลกยาราม เป็นคณะผู้ติดตาม 

ในการนี้ พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม พร้อมคณะได้กราบนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดปากแซง อุบลราชธานี หลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม ศรีษะเกษ  เยี่ยมโรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด และเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระกำแพงใหญ่ จ.ศรีษะเกษ

Phra Thammarachanuwat, the 10th Region Dean, the abbot of Wat Moli Lokayaram Giving the order of the Supreme Patriarch to appoint the dean of the province Appointing a prefecture Deputy District Examiner in Sangha Administration Region 10

Phra Dej Pratham, Phra Thammarachanuwat, Dean of Region 10, Abbot of Wat Moli Lokayaram Visit Ubon Ratchathani Province, Yasothon Province and Sisaket Province In order to give the Supreme Patriarch's order to appoint a consultant to the primate Region 10, to appoint the acting primate of the province. Appointing a prefecture and appoint a deputy district dean in the Sangha Administration Region 10 during 15-18 September 2021.

with Phra Sri Sittiwithes Maha Phruettharam Temple Phra Pariyat Waranukul Secretary of Region 2 of Wat Nimmanoradee, Phra Khru Lad Dilokwat Secretary of the Dean Region 9, Wat Arun Ratchawararam Phra Maha Apiluck Panyavaro, P.D. 9, secretary of the Dean of Region 10, Wat Moli Lokayaram as a follower

In this regard, His Excellency Phra Thammarachanuwat, Preceptor of Region 10, Abbot of Wat Moli Lokayaram Together with the group, they paid their respects to Luang Pho Phra Chao Yai Ong Tu, Pak Sang Temple, Ubon Ratchathani, Luang Pho To, Maha Phuttharam Temple, Sisaket, and visited Ban Dod Temple Charity School. and visit the Phra Pariyat Thamma School of Wat Sa Kamphaeng Yai, Sisaket Province

Phra Thammarachanuwat,第十任地區院長,Wat Moli Lokayaram 住持下達最高宗主教的命令,任命該省的院長指定縣僧伽行政區10區副區長

Phra Dej Pratham,Phra Thammarachanuwat,第 10 區院長,Wat Moli Lokayaram 住持參觀烏汶府、益梭通府和四色菊府為了給最高族長的命令,任命一名顧問到靈長區10,任命該省的代理靈長。指定縣並於 2021 年 9 月 15 日至 18 日在僧伽行政區 10 任命一名副縣長。

與帕斯里西帝威茲Maha Phruettharam 寺Phra Pariyat Waranukul Wat Nimmanoradee 2 區秘書 Phra Khru Lad Dilokwat第 9 區院長秘書,鄭王廟 Ratchawararam Phra Maha Apiluck Panyavaro,P.D. 9,第 10 區院長秘書,Wat Molilokkayaram作為追隨者

在這方面,第 10 區的導師、Wat Moli Lokayaram 的住持 Phra Thammarachanuwat 閣下他們與一行人一起祭拜了瑯勃拉佛寺、巴生寺、烏汶叻差他尼、瑯勃拉府、瑪哈富他蘭寺、四色菊,並參觀了班多德寺慈善學校。並參觀四色菊省 Wat Sa Kamphaeng Yai 的 Phra Pariyat Thamma 學校

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด