ข่าวมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี พรรษา ๕๗ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม - kachon.com

มุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี พรรษา ๕๗ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

มุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี พรรษา ๕๗ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ พี่น้องลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี และ พี่น้องทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ขอถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี พรรษา ๕๗ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล จงดลบันดาลและอำนวยพรให้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เทพเจ้าแห่งความเมตตาอันเป็นที่รักเคารพยิ่งของพวกเราลูกหลานชาววัดอรุณ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ ด้วยเทอญ

หมายเหตุ : ในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามจึงงดจัดงาน และงดเข้าถวายสักการะ

Mutita pays homage on the occasion of 78 years of auspicious age, 57th birthday, Phra Brahma Watcharamethi Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam

On September 6, 2021, the brothers and sisters of King Tak of Wat Arun on the Thonburi side and brothers and sisters of Kachon Newspaper.com team by Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit) would like to offer prayers on the occasion of the auspicious age of 78 years, 57 Buddhist Lent Phra Phromwatchamethi (Somkiat Kovito, Por.Dor.9), Member of the Supreme Sangha Council, Region 9, Abbot of Wat Arun Ratchawararam

Asking for the power of Khun Phra Sri Rattanathai and all sacred things in the world Inspire and bless His Majesty the King Brahma Watcharamethi Our dearest and most revered god of mercy, the descendants of Wat Arun. have good health wishing for anything, wishing you all the best

Note: This year due to the epidemic situation of the COVID-19 virus The monks at Wat Arun Ratchawararam therefore cancel the event. and refrain from offering worship

Mutita 以紀念 78 歲吉祥歲,57 歲生日,Phra Brahma Watcharamethi 表示敬意最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持

2021 年 9 月 6 日,吞武里一側的鄭王廟德的兄弟姐妹和 Khun Wit Wat Arun (Akarawit) 的 Kachon Newspaper.com 團隊的兄弟姐妹們Rattanaprasit) 想在 78 歲、57 大齋節之際獻上祈禱Phra Phromwatchamethi (Somkiat Kovito, Por.Dor.9),最高僧團委員會成員,第 9 區,鄭王廟住持

祈求坤帕斯里拉達那泰的力量和世界上所有神聖的事物鼓舞和祝福國王陛下梵天守望者我們最親愛和最受尊敬的仁慈之神,鄭王廟的後裔。身體健康什麼都想要,祝你一切都好

注:今年由於COVID-19病毒的流行因此,Wat Arun Ratchawararam 的僧侶取消了該活動。不做禮拜

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด