ข่าวขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ร่วมบุญบริจาคโครงการช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณร วัดดอนไชย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 - kachon.com

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ร่วมบุญบริจาคโครงการช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณร วัดดอนไชย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ร่วมบุญบริจาคโครงการช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณร วัดดอนไชย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นําโดย พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ร่วมบุญบริจาคถวายข้าวสารอาหารแห้ง ปัจจัยให้กับโรงเรียน พระปริยัติธรรมโสภณวรคุณวิทยา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนเป็นเหตุทำให้พระภิกษุ-สามเณรติดเชื้อและ ต้องกักตัว ไม่สามารถบิณฑบาตได้ ณ วัดดอนไชย อ.แม่สอด จ.ตาก

โดยท่านสามารถติดต่อร่วมทําบุญได้ที่
พระมหาสุวิทย์ ปวิชฺชกิตติ 098-151-6813
พระมหากนกพล ธมฺมธีโร 092-809-5547
พระมหาณัฐนนท์ เขมานนฺโท 065-446-2834

หรือโอนเงินร่วมทำบุญที่
ธนาคารไทยพณิชย์
ชื่อบัญชี สามเณรณัฐนนท์ สถิตพนากร
เลขที่บัญชี 016-459-6252

Invite the philanthropic Buddhists Donate to help monks and novices at Don Chai Temple affected by the epidemic of Covid-19

The monks at Wat Arun Ratchawararam led by Phra Phromwatcharamedhi Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam Invite the philanthropic Buddhists Make merit, donate rice, dry food factor for school Phra Pariyat Thammasophon Worakhun Wittaya affected by the epidemic of COVID-19 Until causing the monks and novices to become infected and have to be detained, unable to make alms at Don Chai Temple, Mae Sot District, Tak Province

You can contact to make merit at
Phra Maha Suwit Pavichchakitti 098-151-6813
Phra Maha Nokphon Thammatheiro 092-809-5547
Phra Maha Natthanon Khemanonto 065-446-2834

or transfer money to donate to
Thai Commercial Bank
Account Name Sam Noen Natthanon Sathitpanakorn
Account number 016-459-6252

邀請慈善佛教徒為受Covid-19流行病影響的Don Chai寺的僧侶和沙彌做功德並捐贈該項目

由 Phra Phromwatcharamedhi 帶領的鄭王廟 Ratchawararam 的僧侶最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持邀請慈善佛教徒做功德,捐米,乾糧學校因素Phra Pariyat Thammasophon Worakhun Wittaya受 COVID-19 流行影響直到導致僧侶和沙彌被感染並被拘留,無法在達省湄索區東柴寺布施

您可以聯繫以在
Phra Maha Suwit Pavichchakitti 098-151-6813
Phra Maha Nokphon Thammatheiro 092-809-5547
Phra Maha Natthanon Khemanonto 065-446-2834

或轉款捐贈給
泰國商業銀行
帳戶名稱 Sam Noen Natthanon Sathitpanakorn
帳號 016-459-6252

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด