ข่าวพระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม มอบถุงยังชีพ จำนวน ๕๐๐ ชุด ช่วยเหลือชุมชนรอบวัดอรุณราชวราราม ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 - kachon.com

พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม มอบถุงยังชีพ จำนวน ๕๐๐ ชุด ช่วยเหลือชุมชนรอบวัดอรุณราชวราราม ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม มอบถุงยังชีพ จำนวน ๕๐๐ ชุด ช่วยเหลือชุมชนรอบวัดอรุณราชวราราม ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19

วันพุธ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการเจริญพระพุทธมนต์ พิธีมอบถุงยังชีพ จำนวน ๕๐๐ ชุด ช่วยเหลือชุมชนรอบวัดอรุณราชวราราม ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 โดยมี คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ และคุณละออ ตั้งคาวรวคุณ รองประธานกรรมการ พร้อมคณะ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และถวายไทยธรรม กรวดน้ำรับพร

ทั้งนี้ บริษัท TOA เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ และคุณละออ ตั้งคาวรวคุณ รองประธานกรรมการ พร้อมคณะ ทำพิธีถวายถุงยังชีพจำนวน ๕๐๐ ชุด ช่วยเหลือชุมชนรอบวัดอรุณราชวราราม ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นผู้รับถวาย และอนุโมทนา ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Brahma Watcharamethi Members of the Sangha Sangha Council gave 500 sets of survival bags to help communities around Wat Arun Ratchawararam. affected by the COVID-19 crisis

Wednesday, August 25, 2021 at 10:00 a.m. Brahma Watcharamethi Director of the Sangha Council Abbot of Wat Arun Ratchawararam presiding over the clergy in the cultivation of the Buddha 500 sets of survival bags donation ceremony to help communities around Wat Arun Ratchawararam Those affected by the Covid-19 crisis, with Mr. Prachak Tangkaravakoon, the chairman of the board and Khun Laor Tangkaravakun, the vice chairman and the group as the secular chairman. In this regard, 9 monks were invited to practice the Buddha's mantra. and offering Thai Dharma, pouring water to receive blessings

In addition, TOA Paint (Thailand) Public Company Limited, led by Mr. Prajak Tangkaravakoon, Chairman and Khun La-or Tangkawaravakoon, Vice Chairman, together with the delegation, organized a ceremony to offer 500 sets of survival bags to help communities around Wat Arun Ratchawararam. affected by the COVID-19 crisis with the grace of Luang Pho Brahma Watcharamethi Director of the Sangha Council Abbot of Wat Arun Ratchawararam Be the recipient of offerings and blessings at the Ubosot, Wat Arun Ratchawararam Bangkok Yai Bangkok

梵天守望者Sangha Sangha 委員會的成員贈送了 500 套救生袋,以幫助 Wat Arun Ratchawararam 周圍的社區。受 COVID-19 危機影響

2021 年 8 月 25 日,星期三,上​​午 10:00梵天守望者僧團理事鄭王廟拉差瓦蘭住持主持神職人員在佛的修煉中500套救生包捐贈儀式,幫助Wat Arun Ratchawararam周邊社區那些受 Covid-19 危機影響的人,董事會主席 Prachak Tangkaravakoon 先生和副主席 Khun Laor Tangkaravakun 擔任世俗主席。對此,邀請了9位僧人修持佛咒。並供奉泰國佛法,澆水接受加持

此外,TOA Paint (Thailand) Public Company Limited 在董事長 Prajak Tangkaravakoon 先生和副董事長 Khun La-or Tangkawaravakoon 的帶領下,與代表團一起舉辦了捐贈 500 套救生袋的儀式,以幫助 Wat 周圍的社區阿倫·拉查瓦拉姆。受 COVID-19 危機影響在鑾浦的恩典下梵天守望者僧團理事鄭王廟拉差瓦蘭住持在 Ubosot, Wat Arun Ratchawararam 接受供養和祝福曼谷亞伊曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด