ข่าวเทพเจ้าแห่งความเมตตา พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม มอบเงินเพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อยาฟ้าทลายโจร ไว้แจกฟรีแก่ผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ซึ่งยังไร้สถานที่บำบัดรักษา - kachon.com

เทพเจ้าแห่งความเมตตา พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม มอบเงินเพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อยาฟ้าทลายโจร ไว้แจกฟรีแก่ผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ซึ่งยังไร้สถานที่บำบัดรักษา
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

เทพเจ้าแห่งความเมตตา พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม มอบเงินเพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อยาฟ้าทลายโจร ไว้แจกฟรีแก่ผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ซึ่งยังไร้สถานที่บำบัดรักษา

นับเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เทพเจ้าแห่งความเมตตาอันเป็นที่รักเคารพยิ่งของพวกเราลูกหลานชาววัดอรุณ และกลุ่มลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านได้รับรู้ถึงการส่งมอบยาฟ้าทลายโจร หน้ากากอนามัย และน้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ซึ่งยังไร้สถานที่บำบัดรักษา ต้องรักษาตัวโดยพักอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนของตนเอง ในบริเวณกรุงเทพและมณฑล

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี ท่านรู้สึกเป็นห่วงพี่น้องประชาชน ผู้ที่กำลังทุกข์ยากจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายอยู่ในขณะนี้ ท่านจึงเมตตาให้ คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) บุตรบุญธรรมของท่าน เป็นตัวแทนกลุ่มลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี เข้าพบเพื่อรับมอบเงินจำนวน 12,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อยาฟ้าทลายโจร จำนวน 10,000 เม็ด

เพื่อไว้ให้ คุณเรวัตร รัตนศักดิ์ไกวิล(วัตรบุปผา 001) นำรถพยาบาลพร้อมทีมงานลงตามพื้นที่ต่างๆ ที่มีผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยติดต่อเข้ามา เพื่อส่งมอบ ยาฟ้าทลายโจร หน้ากากอนามัย และน้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ซึ่งยังไร้สถานที่บำบัดรักษา ต้องรักษาตัวโดยพักอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนของตนเอง ในบริเวณกรุงเทพและมณฑล ต่อไป

god of mercy Brahma Watcharamethi Director of the Sangha Council donated money to fund the purchase of thieves' lightning pills to distribute for free to patients from the corona virus (Covid-19) who still have no treatment facility

This is a great pleasure. at Phra Det Phra Det Phra Brahma Watcharamethi Member of the Supreme Sangha Council, Dean of Region 9 Committee, Provincial Police Commissioner, Abbot of Wat Arun Ratchawararam Our dearest and most revered god of mercy, the descendants of Wat Arun. and the descendants of Phra Chao Tak of Wat Arun on the Thonburi side

When the Lord's grace, Luang Pho You have been aware of the delivery of the Thunder Thief Pill. surgical mask and drinking water Kacho dot com To help patients from the corona virus (Covid-19) who still have no place for treatment. Must be treated by living in their own homes in Bangkok and counties

His Majesty the King Brahma Watcharamethi You are worried about the people. Those who are suffering from the spread of the deadly disease now. He therefore had mercy on Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit) your adopted son Representing the descendants of Phra Chao Tak, the people of Wat Arun on the Thonburi side Meet to receive money in the amount of 12,000 baht to fund the purchase of 10,000 tablets of lightning pills

In order for Mr. Rewat Rattanasakkaivil (Wat Buppha 001) to bring the ambulance and team down to various areas. with patients or patients' relatives contacting in order to deliver lightning pills, thieves, masks and drinking water Kacho dot com To help patients from the corona virus (Covid-19) who still have no place for treatment. Must be treated by living in their own homes in Bangkok and other provinces

慈悲之神梵天守望者僧團理事捐錢購買盜賊的避雷藥免費分發給仍然沒有治療設施的冠狀病毒(Covid-19)患者

這是一種極大的樂趣。在 Phra Det Phra Det Phra梵天守望者最高僧伽委員會成員,第九區委員會主任,省警察局長,鄭王廟住持我們最親愛和最受尊敬的仁慈之神,鄭王廟的後裔。和吞武里一側鄭王廟的帕昭德的後裔

當主的恩典,Luang Pho你已經知道了盜雷丹的交付。手術口罩和飲用水 Kacho dot com幫助仍然沒有地方接受治療的冠狀病毒 (Covid-19) 患者必須住在自己家裡來治療在曼谷和各省

國王陛下梵天守望者你擔心人民。現在正在遭受這種致命疾病流行的人們。因此,他對 Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit)你的養子代表 Phra Chao Tak 的後裔,吞武里一側的鄭王廟人見面領取12,000泰銖的款項,用於購買10,000粒閃電丸

為了讓 Rewat Rattanasakkaivil 先生 (Wat Buppha 001) 將救護車和團隊帶到各個地區。與患者或患者親屬聯繫以運送避雷針、小偷、口罩和飲用水 Kacho dot com幫助那些仍然沒有地方接受治療的冠狀病毒 (Covid-19) 患者。必須住在自己家裡來治療在曼谷和其他省份

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด