ข่าววัดอรุณราชวราราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ - kachon.com

วัดอรุณราชวราราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

วัดอรุณราชวราราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

วันพุธ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์ซึ่งฉีดวัคซีนแล้ว เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ทั้งหลาย ขึ้นสู่อาสนะ เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม

Wat Arun Ratchawararam Organize a ceremony to make the Buddha amulet offering to Phra Chai Mongkol On the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday His Majesty King Rama 10

Wednesday, July 28, 2021 at 7:00 p.m. on the auspicious occasion of His Majesty the King's Birthday His Majesty the King Kitisiri Somboon Adulyadej Siamintharathibet Ratchavarodom Borommanatbophit Phra Vajiraklao Chao Yu Hua, King Rama 10

His Majesty the King Brahma Watcharamethi Member of the Supreme Sangha Council, Dean of Region 9 Committee, Provincial Police Commissioner, Abbot of Wat Arun Ratchawararam as the chairman of the monks to pray the Buddha's mantra to offer blessings In this regard, the vaccinated monks were invited. Representing the Sangha, ascending to the asana, praising the Buddha's mantra and prospering in spiritual prayer Offering blessings to the auspicious and offered as a royal merit at the Ubosot, Wat Arun Ratchawararam

鄭王廟拉差瓦蘭組織一個儀式,向帕柴蒙哥供奉佛牌在國王陛下誕辰的吉祥之際拉瑪國王陛下 10

2021 年 7 月 28 日星期三晚上 7:00 在國王陛下誕辰的吉祥時刻國王陛下普密蓬·阿杜德·斯里辛·瑪哈·哇集拉隆功 Mahisorn Bhumibol Ratchawarangkun基蒂西里·松本·阿杜德Siamintharathibet Ratchavarodom Borommanatbophit Phra Vajiraklao Chao Yu Hua, King Rama 10

國王陛下梵天守望者最高僧伽委員會成員,第九區委員會主任,省警察局長,鄭王廟住持擔任僧團主席,祈求佛法加持對此,請來了接種疫苗的僧人。代表僧伽,升入體位,讚頌佛陀的咒語培養禱告的心給吉祥的人送上祝福並在 Ubosot, Wat Arun Ratchawararam 作為皇家功績提供

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด