ข่าวพันเอก(พิเศษ) เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ร่วมบุญถวายข้าวสาร สมทบทุนโรงทานวัดอรุณ - kachon.com

พันเอก(พิเศษ) เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ร่วมบุญถวายข้าวสาร สมทบทุนโรงทานวัดอรุณ
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พันเอก(พิเศษ) เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ร่วมบุญถวายข้าวสาร สมทบทุนโรงทานวัดอรุณ

คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เป็นตัวแทนน้องรัก เสธเสก พันเอก(พิเศษ) เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ร่วมบุญถวายข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 39 ถุง สมทบทุนโรงทานวัดอรุณ เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในขณะนี้

ท่านผู้ศรัทธาสามารถร่วมบุญบริจาคเพื่อสมทบทุนค่าภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ "โรงทานวัดอรุณ" ที่สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม :โทร. 02-89102185

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญในครั้งนี้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี 055-255170-1
ชื่อบัญชี : วัดอรุณราชวราราม เพื่องานสาธารณะสงเคราะห์
เพจ : Wat Arun Ratchawararam Bangkok I วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

Colonel (Special) Seksan Phromsak, Deputy Commander of the 2nd Infantry Brigade, King's Guard, joined the merit to offer rice. Donate to Wat Arun Almshouse

Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit) representing Nong Rak Seth Sek Colonel (Special) Seksan Phromsak, Deputy Commander of the 2nd Infantry Brigade, King's Guard joins the merit to offer 39 bags of rice 5 kg per bag, totaling 39 bags to donate to the Wat Arun almshouse. To organize food offerings to monks and novices in the monastery and to help people during the coronavirus (COVID-19) crisis at the moment.

Those who believe can make merit and donate to help fund food expenses. Consumer goods in the project "Alms Barn at Wat Arun" at the central office of Wat Arun Ratchawararam : Tel. 02-89102185

or transfer money to make merit this time at Siam Commercial Bank
Account number 055-255170-1
Account name : Wat Arun Ratchawararam for public welfare
Page : Wat Arun Ratchawararam Bangkok I, Wat Arun Ratchawararam Bangkok

國王衛隊第2步兵旅副司令員Seksan Phromsak上校(特務)加入功德獻禮。捐贈給鄭王廟救濟院

Khun Wit 鄭王廟 (Akarawit Rattanaprasit) 代表 Nong Rak Seth Sek 上校(特別)Seksan Phromsak,第 2 步兵旅副指揮官,國王衛隊加入功德,捐贈 39 袋大米,每袋 5 公斤,共計 39 袋捐贈給鄭王廟救濟院。在當前的冠狀病毒 (COVID-19) 危機期間為修道院的僧侶和沙彌組織提供食物,並幫助人們。

那些相信可以做出貢獻並捐贈以幫助資助食品費用的人。位於鄭王廟 Ratchawararam 中央辦公室的“阿倫寺的施捨穀倉”項目中的消費品:電話 02-89102185

或轉移金錢在這一次做功德暹羅商業銀行
賬號055-255170-1
賬戶名稱:鄭王廟公益事業
Page : Wat Arun Ratchawararam Bangkok I, Wat Arun Ratchawararam曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด