ข่าวพระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมพิธีมุทิตาแสดงความยินดี พระธรรมวชิรมุนี วิ. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ราชวรมหาวิหาร  - kachon.com

พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมพิธีมุทิตาแสดงความยินดี พระธรรมวชิรมุนี วิ. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ราชวรมหาวิหาร 
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมพิธีมุทิตาแสดงความยินดี พระธรรมวชิรมุนี วิ. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ราชวรมหาวิหาร 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นตัวแทนพระองค์เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ “พระธรรมวชิรมุนี วิ.” (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ เจ้าคณะเขตพระนคร ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) ด็อกเตอร์ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมพิธีมุทิตาแสดงความยินดี ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

Phra Thammaratanadilok (Somkiat Kovito, Por.Dor.9), Member of the Supreme Sangha Council Join the funeral ceremony Phra Dhammawachiramuni Wi. Wat Mahathat Yuwaratrangsarit royal palace

Thursday, July 1, 2021 at 2:00 p.m. His Majesty the King His Highness had Gen. Dapong Rattanasuwan, Privy Councilor, to represent His Majesty the King, to invite the contract, the fan and the robes to offer to "Phra Thammawachiramuni Wi" (Boonchit Yanasawaro, P.D. 9), Assistant Abbot. Wat Mahathat Yuwaratrangsarit Priest of Phra Nakhon Director of the Institute of Vipassana Business Mahachulalongkornrajavidyalaya University

with His Majesty the King Phra Thammaratanadilok (Somkiat Kovito, P.D. 9) Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Abbot of Wat Arun Ratchawararam and Phra Khru Lad Dilokwat (Chumphon Nitisaro), Dr. Secretary of the Dean of Region 9, Secretary of the Temple Arun Ratchawararam - Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Join the funeral ceremony to congratulate at the ubosot of Wat Mahathat Yuwaratrangsarit royal palace Bangkok

Phra Thammaratanadilok (Somkiat Kovito, Por.Dor.9),僧團理事會成員參加葬禮Phra Dhammawachiramuni Wi. Wat Mahathat Yuwaratrangsarit皇宮

2021 年 7 月 1 日星期四下午 2:00 國王陛下殿下請樞密院樞密院將軍 Dapong Rattanasuwan 代表國王陛下,邀請合同、扇子和長袍獻給“Phra Thammawachiramuni Wi”(Boonchit Yanasawaro,PD 9)助理方丈 Wat Mahathat Yuwaratrangsarit帕那空神父內觀商業研究所所長Mahachulalongkornrajavidyalaya大學

與國王陛下Phra Thammaratanadilok (Somkiat Kovito, P.D. 9) 最高僧伽委員會成員,第 9 區鄭王廟住持和 Phra Khru Lad Dilokwat (春蓬 Nitisaro),第 9 區院長秘書博士,Arun Ratchawararam 寺秘書 -鄭王廟助理方丈參加葬禮以祝賀Wat Mahathat Yuwaratrangsarit的ubosot皇宮曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด