ข่าวพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) ไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ - kachon.com

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) ไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) ไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์

วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง นำรถ ร.ย.ล.มารับพระเดชพระคุณ พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ไปทำการรักษาสุขภาพ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยทรงพระกรุณารับพระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) ไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์

ในการนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รอต้อนรับและส่งร่วมส่งพระเดชพระคุณ พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) ขึ้นรถ ร.ย.ล. ที่สำนักราชวังจัดเตรียมมารับที่กุฏิ คณะ ๓ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

His Majesty King Rama 10 has been graciously pleased to accept Raja Watchararangsi (Iam Siriwanno) as a patient in the royal family

Wednesday 30 June 2021 at 12.30 hrs. His Majesty King Bhumibol Adulyadej Phra Wachiraklao Chao Yuhua, the reign of King Rama 10, was graciously pleased to Let the officials of the Bureau of the Royal Household bring the Royal Thai Air Force car to pick up His Majesty's grace. Prajadhipok Rangsee (Iam Siriwanno), assistant abbot of Wat Arun Ratchawararam go to health care at Bangkok Hospital By graciously accepting Phra Ratcharangsee (Iam Siriwanno) as a patient in the royal family.

In this regard, His Excellency Reverend Father Phra Thammaratanadilok Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam Waiting to welcome and send to send His Majesty the King Prajadhipok Rangsi (Iam Siriwanno) got into the Royal Thai Air Force car that the Royal Palace Office had prepared to pick him up at the 3rd Quarter, Wat Arun Ratchawararam. Bangkok Yai Bangkok

拉瑪十世國王陛下欣然接受Raja Watchararangsi (Iam Siriwanno) 作為皇室的病人

2021 年 6 月 30 日星期三 12 時 30 分 普密蓬·阿杜德國王陛下拉瑪 10 世統治時期的 Phra Wachiraklao Chao Yu Hua 非常高興讓王室事務局的官員帶著泰國皇家警察接受陛下的恩寵Prajadhipok Rangsee (Iam Siriwanno),鄭王廟助理方丈去醫療保健在曼谷醫院通過慷慨地接受皇室守望者(Iam Siriwanno)作為皇室的病人。

在這方面,尊敬的父親閣下帕塔瑪拉塔那迪洛最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持等待迎送國王陛下Prajadhipok Rangsi (Iam Siriwanno) 上了泰國皇家空軍的汽車,皇宮辦公室準備在第三季度,Wat Arun Ratchawararam 接他。曼谷亞伊曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด