ข่าวในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ผู้เชิญภัตตาหารพระราชทานมาถวายแด่ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม และ พระราชวัชรรังษี ณ วัดอรุณราชวราราม - kachon.com

ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ผู้เชิญภัตตาหารพระราชทานมาถวายแด่ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม และ พระราชวัชรรังษี ณ วัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ผู้เชิญภัตตาหารพระราชทานมาถวายแด่ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม และ พระราชวัชรรังษี ณ วัดอรุณราชวราราม

วันอังคาร ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้เชิญภัตตาหารพระราชทานมาถวายแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

และพระเดชพระคุณ พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดยมี พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) ดร. เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ให้การต้อนรับและดูแล ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

King Rama 10 was graciously pleased to Let the person who invites the royal food to offer to Phra Thammaratanadilok Member of the Supreme Sangha Council and Royal Watchararangsi at Wat Arun Ratchawararam

Tuesday, June 29, 2021 at 10:00 a.m. His Majesty King Bhumibol Adulyadej Phra Wachiraklao Chao Yuhua, the reign of King Rama 10, was graciously pleased to Let the person who invites the royal food to offer to His Majesty the King Phra Thammaratanadilok Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam

and His Majesty Phrarajwatchararangsi (Iam Siriwanno), Assistant Abbot of Wat Arun, with Phra Khrulad Dilokwat (Chumphon), Dr. Secretary of the Priest Region 9, Secretary of Wat Arun Ratchawararam Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Welcoming and caring at Wat Arun Ratchawararam Bangkok Yai Bangkok

拉瑪十世國王欣然接受讓請御膳的人獻上帕塔瑪拉塔那迪洛至尊僧伽委員會成員和在鄭王廟 Ratchawararam 的皇家守望台

2021 年 6 月 29 日,星期二,上午 10:00 普密蓬·阿杜德國王陛下拉瑪 10 世統治時期的 Phra Wachiraklao Chao Yu Hua 非常高興讓請御膳的人獻上國王陛下帕塔瑪拉塔那迪洛最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持

和陛下Phra Rajawat Rangsi (Iam Siriwanno),鄭王廟助理住持,與 Phra Khrulad Dilokwat (春蓬),神父地區 9 博士,鄭王廟秘書 Ratchawararam鄭王廟助理方丈鄭王廟的歡迎和關懷曼谷亞伊曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด