ข่าวในรัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรด พระราชทานทีมแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง มาถวายการตรวจสุขภาพ พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) วัดอรุณราชวราราม - kachon.com

ในรัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรด พระราชทานทีมแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง มาถวายการตรวจสุขภาพ พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) วัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ในรัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรด พระราชทานทีมแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง มาถวายการตรวจสุขภาพ พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) วัดอรุณราชวราราม

วันจันทร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทีมแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง มาถวายการตรวจสุขภาพ 

พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) วัดอรุณราชวราราม ณ กุฏิ คณะ ๓ โดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ให้การต้อนรับและดูแล ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

In the reign of King Rama 10 Royal medical team Bureau of the Royal Household come for a health check Royal Watchararangsi (Iam Siriwanno) Wat Arun Ratchawararam

Monday, June 28, 2021 at 12:30 p.m. His Majesty King Bhumibol Adulyadej His Majesty King Rama 10 has graciously pleased Royal medical team Bureau of the Royal Household come for a health check

Royal Watchararangsi (Iam Siriwanno) Wat Arun Ratchawararam at the stupa of the 3rd group, with the grace of Luang Por. Phra Thammaratanadilok Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam Welcoming and caring at Wat Arun Ratchawararam Bangkok Yai Bangkok

在拉瑪國王統治時期 10皇家醫療隊王室事務局來做健康檢查Royal Watchararangsi (Iam Siriwanno) 鄭王廟 Ratchawararam

2021 年 6 月 28 日星期一下午 12:30 普密蓬·阿杜德國王陛下拉瑪 10 世統治時期的 Phra Wachiraklao Chao Yuhua 非常高興皇家醫療隊王室事務局來做健康檢查

Royal Watchararangsi (Iam Siriwanno) Wat Arun Ratchawararam 在第三組的教派中,有 Luang Por 的恩典。帕塔瑪拉塔那迪洛最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持鄭王廟的歡迎和關懷曼谷亞伊曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด