ข่าวคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราช ในมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ 94 พรรษา - kachon.com

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราช ในมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ 94 พรรษา
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราช ในมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ 94 พรรษา

วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้นำคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม เจริญพระพุทธมนต์ 

และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ 94 พรรษา วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ พระวิหาร วัดอรุณราชวราราม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Monks at Wat Arun Ratchawararam Praying the Buddha's mantra, offering blessings and blessings to the Supreme Patriarch In the auspicious period of His Majesty's 94th birthday

Saturday, June 26, 2021 at 6:00 p.m. Monks at Wat Arun Ratchawararam led by Phra Det Phra Det Phra Phra Thammaratanadilok Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam led the monks at Wat Arun Ratchawararam Charoen Buddha Mantra

and prospering in prayer and offering blessings to the auspicious offer to god Somdej Phra Ariyawongsagatanyan Patriarch Sakolmahasangkhaparinayok On the auspicious occasion of His Majesty the King's 94th birthday on June 26, 2021 at the Viharn, Wat Arun Ratchawararam, Bangkok Yai, Bangkok.

鄭王廟的僧侶祈願佛咒,加持無上祖師在他94歲生日的吉祥時期

2021 年 6 月 26 日星期六下午 6:00 鄭王廟的僧侶由 Phra Det Phra Det Phra 領導帕塔瑪拉塔那迪洛最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持在鄭王廟帶領僧侶恰倫佛咒

並祈福吉祥獻給上帝Somdej Phra Ariyawongsagatanaya族長薩科爾馬哈桑卡帕里納育2021 年 6 月 26 日,在國王陛下 94 歲生日的吉祥之際,在曼谷亞伊曼谷鄭王廟拉差瓦蘭寺的 Viharn 舉行。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด