ข่าวธารน้ำใจหลั่งไหลร่วมบุญสมทบทุนโรงทานวัดอรุณ เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 - kachon.com

ธารน้ำใจหลั่งไหลร่วมบุญสมทบทุนโรงทานวัดอรุณ เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ธารน้ำใจหลั่งไหลร่วมบุญสมทบทุนโรงทานวัดอรุณ เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รับมอบถวายธารบุญธารน้ำใจของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ร่วมใจกัน นำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มร่วมบุญสมทบทุนโรงทานวัดอรุณ เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

โดยในวันนี้มี คณะ ดร.นิคมและคุณวิมลศรี ผลวานิชย์ ถวาย 50 ถุง คุณวิภา คุณอนุชา เจ้าพิทักษ์วงศ์ ถวาย 50 ถุง คุณสุกัญญา จันทรปรรณิก ถวาย 10 ถุง คุณสาริณี ฉันทวงศ์ ถวาย 10 ถุง คุณเรวดี ธนสารศิลป์ ถวาย 20 ถุง รวมข้าวสารทั้งหมด 140  ถุง 

คุณประพันธ์ สุรปภา พร้อมคณะ ได้ถวายข้าวหอมปทุม ถุงละ ๑๕ กิโล ๑๐ ถุง น้ำขวดกลาง ๑๐ แพ็ค คณะคุณนรัฐ ดวงผาสุข ได้ถวายข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ๒ กระสอบ กะปิ ๔ กิโล หอยลาย ๒๐ กิโล และ คณะศิษย์หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท วัดโพธิ์ศรีสะอาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมถวายปัจจัยสมทบโรงทานวัดอรุณ

Stream flows to make merit to donate to Wat Arun almshouse to arrange food offerings to monks and novices and helping people during the COVID-19 epidemic crisis

The monks at Wat Arun Ratchawararam led by Phra Det Phra Det Phra Luang Por Phra Thammaratanadilok Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam Accepting donations of merit and kindness to all the people who join together Bring rice, dry food and drinking water to make merit to donate to Wat Arun almshouse. To organize food offerings to monks and novices in the monastery and to help people during the coronavirus (COVID-19) crisis

On this day, Dr. Nikhom and Mr. Wimonsri Phonwanich donated 50 bags, Khun Wipa, Khun Anucha Chaopitakwong, presented 50 bags, Khun Sukanya Chantarapannik, presented 10 bags, Khun Sarinee Chantawong, offered 10 bags, Khun Rewadee Thanasarnsilp presents 20 bags, including 140 bags of rice

Mr. Praphan Surapapha and his group presented 10 bags of Pathum Fragrant Rice, 10 bags per bag, 10 packs of medium bottled water, the Narat Duangphasuk delegation offered 2 sacks of specially selected jasmine rice, 4 kilograms of shrimp paste, 20 kilograms of clams, and the Royal disciples. Grandfather Maha Sila Sirichanto, Pho Si Saat Temple, Kalasin Province, donated factors to contribute to the almshouse at Wat Arun

溪流造福捐給鄭王廟安排供養僧侶和沙彌並在 COVID-19 流行危機期間幫助人們

鄭王廟的僧侶由 Phra Det Phra Det Phra Luang Por 帶領帕塔瑪拉塔那迪洛最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持接受對所有加入的人的功德和善意的捐贈帶上大米、乾糧和飲用水做功德捐贈給鄭王廟。為修道院的僧侶和沙彌組織提供食物,並在冠狀病毒 (COVID-19) 危機期間幫助人們

這一天,Nikhom 博士和 Wimonsri Phonwanich 先生捐贈了 50 袋,Khun Wipa,Khun Anucha Chaopitakwong,贈送了 50 袋,Khun Sukanya Chantarapannik,贈送了 10 袋,Khun Sarinee Chantawong,贈送了 10 袋,Khun Rewadee Thanasarnsilp 贈送了 20 袋包括140袋大米

Praphan Surapapha先生一行贈送了巴吞香米10袋,每袋10袋,中瓶裝水10袋,Narat Duangphasuk代表團贈送了2袋特選茉莉香米,4公斤蝦醬,20公斤蛤蜊和皇家學生。加拉信省 Pho Si Saat 寺的祖父 Maha Sila Sirichanto 捐贈了因子,為黎明寺的救濟院做出貢獻

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก