ข่าววุฒิสภา ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย นำอาหารและน้ำดื่มร่วมสมทบโรงทานวัดอรุณ ช่วยเหลือประชาชน สู้ภัย COVID 19 - kachon.com

วุฒิสภา ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย นำอาหารและน้ำดื่มร่วมสมทบโรงทานวัดอรุณ ช่วยเหลือประชาชน สู้ภัย COVID 19
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

วุฒิสภา ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย นำอาหารและน้ำดื่มร่วมสมทบโรงทานวัดอรุณ ช่วยเหลือประชาชน สู้ภัย COVID 19

วันจันทน์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. วุฒิสภา ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน สู้ภัย COVID 19 โดย คณะกรรมการธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ นำโดย พลเอก สุรสิทธิ์-ปนัดดา ถาวร พร้อมคณะ เข้าถวายอาหารกล่อง ๔๐๐ กล่องและน้ำดื่ม ๓๐ แพ็ก ร่วมสมทบโรงทานวัดอรุณ 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ทั้งนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก เมตตามอบของที่ระลึกแก่ พลเอกสุรสิทธิ์-ปนัดดา ถาวร พร้อมคณะ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว พร้อมนำคณะเยี่ยมโรงทานวัดอรุณ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พนักงาน และแม่ครัว ณ โรงทานวัดอรุณราชวราราม

ท่านผู้ศรัทธาสามารถร่วมบุญบริจาคเพื่อสมทบทุนค่าภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ "โรงทานวัดอรุณ" 
ที่สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม:โทร. 02-89102185

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญในครั้งนี้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี 055-255170-1
ชื่อบัญชี : วัดอรุณราชวราราม เพื่องานสาธารณะสงเคราะห์
เพจ : Wat Arun Ratchawararam Bangkok I วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

The Senate together with the Royal Thai Armed Forces Headquarters Bring food and drinking water to donate to the almshouse at Wat Arun Helping people fight COVID-19

On Monday, June 7, 2021 at 10:00 am, the Senate together with the Royal Thai Armed Forces Headquarters Helping people fight the dangers of COVID 19 by the State Security and Military Commission, led by Gen. Surasit-Panadda Thaworn, together with the group, donated 400 boxes of food and 30 packs of drinking water to join the almshouse at Wat Arun.

In this regard, His Holiness Luang Por Phra Thammaratanadilok Mercy gave a souvenir to General Surasit-Panadda Thavorn and his team for the prosperity of life and family along with the delegation to visit the almshouse at Wat Arun and encouraging staff, staff and cooks at the almshouse of Wat Arun Ratchawararam

Those who believe can make merit and donate to help fund food expenses. Consumer goods in the project "Tan Rong Wat Arun"
At the central office of Wat Arun Ratchawararam:Tel. 02-89102185

or transfer money to make merit this time at Siam Commercial Bank
Account number 055-255170-1
Account name : Wat Arun Ratchawararam for public welfare
Page : Wat Arun Ratchawararam Bangkok I, Wat Arun Ratchawararam Bangkok

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

參議院與泰國皇家武裝部隊總部帶上食物和水捐贈給鄭王廟的救濟院幫助人們對抗 COVID-19

2021 年 6 月 7 日星期一上午 10 點,參議院與泰國皇家武裝部隊總部一起由 Surasit-Panadda Thaworn 將軍領導的國家安全和軍事委員會幫助人們對抗 COVID 19 的危險,與該組織一起捐贈了 400 盒食物和 30 包飲用水,加入了鄭王廟的救濟院。

對此,隆波尊者帕塔瑪拉塔那迪洛慈悲給了紀念品Surasit-Panadda Thaworn將軍和他的團隊為生活和家庭的繁榮而努力並帶領團隊參觀鄭王廟的救濟院並鼓勵 Wat Arun Ratchawararam 救濟院的員工、員工和廚師

那些相信可以做出貢獻並捐贈以幫助資助食品費用的人。 “Tan Rong Wat Arun”項目中的消費品
在鄭王廟的中央辦公室:電話。 02-89102185

或轉移金錢在這一次做功德 暹羅商業銀行
賬號055-255170-1
賬戶名稱:鄭王廟 公益事業
Page : Wat Arun Ratchawararam Bangkok I, Wat Arun Ratchawararam 曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก