ข่าวที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมบุญถวายไข่ไก่สด 4,500 ฟอง สมทบทุนโรงทานวัดอรุณ เพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์พี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - kachon.com

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมบุญถวายไข่ไก่สด 4,500 ฟอง สมทบทุนโรงทานวัดอรุณ เพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์พี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมบุญถวายไข่ไก่สด 4,500 ฟอง สมทบทุนโรงทานวัดอรุณ เพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์พี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดตั้ง "โรงทานวัดอรุณ" สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

ในวันนี้ คุณมติชน ชูทับทิม(อาร์ม แปดริ้ว) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  หลานรักของ คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เจ้าของหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ร่วมบุญถวายไข่ไก่สด 4,500 ฟอง สมทบทุนโรงทานวัดอรุณ เพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์พี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ท่านผู้ศรัทธาสามารถร่วมบุญบริจาคเพื่อสมทบทุนค่าภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ "โรงทานวัดอรุณ" 
ที่สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม:โทร. 02 891 2185

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญในครั้งนี้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี 055-255170-1
ชื่อบัญชี : วัดอรุณราชวราราม เพื่องานสาธารณะสงเคราะห์
เพจ : Wat Arun Ratchawararam Bangkok I วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

Advisor to the Minister of Labor Make merit in offering 4,500 fresh chicken eggs. To give to monks and novices And help the people during the coronavirus crisis (COVID-19)

The Sangha of Wat Arun, led by The Sangha of Wat Arun, led by Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok Director of the Maha Synagogue Association, Region 9 Abbot of Wat Arun Rachawararam established "Arun Temple Dining Hall" to meet His Majesty the King. His Holiness the Supreme Patriarch To provide food for monks and novices in monasteries and provide relief to people during the coronavirus crisis (COVID-19).

Today, Mr. Matichon Chuptim (Arm Paet Riu), Advisor to the Minister of Labor Make merit in offering 4,500 fresh chicken eggs. To give to monks and novices And help the people during the coronavirus crisis (COVID-19)

You believers can make merit and donate to contribute to food costs. Consumables in the project "Dharn at Wat Arun"
At the central office of Wat Arun: Tel. 02 891 2185

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

Or transfer money to make merit this time at Siam Commercial Bank
Account number 055-255170-1
Account name: Wat Arun Ratchawararam Temple For public welfare
Page: Wat Arun Ratchawararam Bangkok I Wat Arun Ratchawararam Bangkok

勞工部長顧問提供4500枚新鮮的雞蛋,值得一提。給僧侶和新手並在冠狀病毒危機(COVID-19)期間幫助人們

阿倫寺的僧伽,由阿倫寺的僧伽,由Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok為響應公主Ma下的王權尊嚴,鄭王廟地區9修道院院長瑪哈猶太教堂的主任成立了“阿倫寺餐廳”至尊主尊在修道院中為僧侶和新手提供食物,並在冠狀病毒危機期間為人們提供救濟(COVID-19)。

今天,勞工部長顧問Matichon Chuptim先生(Paet Riu先生)提供4500枚新鮮的雞蛋,值得一提。給僧侶和新手並在冠狀病毒危機(COVID-19)期間幫助人們

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

您的信徒可以做出貢獻,並為食物預算捐款。 “黎明寺的達恩”項目中的消耗品
在鄭王廟中心辦公室:電話。 02 891 2185

或這次匯款至獎狀暹羅商業銀行
帳號055-255170-1
帳戶名稱:黎明寺Ratchawararam寺公益事業
Page:曼谷阿倫叻差拉拉姆寺I曼谷阿倫叻差拉拉姆寺曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก