ข่าวความสามัคคีพร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัด ของหมู่คณะสงฆ์และสามเณรวัดอรุณราชวราราม - kachon.com

ความสามัคคีพร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัด ของหมู่คณะสงฆ์และสามเณรวัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ความสามัคคีพร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัด ของหมู่คณะสงฆ์และสามเณรวัดอรุณราชวราราม

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ภายใต้บารมีแห่งธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดยการนำของพระเดชพระคุณ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) ด็อกเตอร์ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับคณะสงฆ์และสามเณรวัดอรุณราชวราราม ที่จากว่างเว้นจากการเรียนการสอนนักธรรม-บาลี ร่วมกันซ่อมแซมดูแลปรับปรุงสนามหญ้าบริเวณหน้าวัดวัดอรุณราชวราราม เพื่อปรับภูมิทัศน์ของโบราณสำคัญของวัดอรุณราชวรารามให้เกิดความสวยงาม ในช่วงเวลาปิดวัดในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

Unity, unison, and unison to adjust the landscape in front of the temple Of the group of monks and novices of Wat Arun Ratchawararam Temple

On April 28, 2011 at 1:00 PM, under the prestige of the Dharma of Phra Dech Pra Khun Luang Por Phratharmaratanadilok Committee of the Sangha of the Ecclesiastical Association Region 9 Abbot of Wat Arun By the leadership of Phra Dech Phra Khru Phalad Dilokwat (Chumphon Nitisaro) Doctor Secretary of Wat Arun - Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

And Phra Kru Winaithorn Jiradej Jirathecho, Assistant Abbot of Wat Arun, Ratchawararam Temple Together with the monks and novices of Wat Arun That from abstaining from teaching the Dharma-Pali Jointly repair, maintain and improve the lawn in front of Wat Arun Temple To adjust the landscape of ancient important objects of Wat Arun to be beautiful During the closing time of the temple during the epidemic situation of the COVID-19 virus.

團結一致,齊心協力調整神廟前的風景黎明寺拉差瓦拉拉姆寺的僧侶和新手中

在2011年4月28日下午1:00,在Phra Dech Pra Khun Luang Por佛法的威望下。 Phratharmaratanadilok基督教協會地區9僧伽委員會僧伽委員會由帕德赫(Phra Dech)領導Phra Khru Phalad Dilokwat(Chumphon Nitisaro)黎明寺醫生秘書-黎明寺助理住持Ratchawararam

和拉差瓦拉拉姆寺(Ratchawararam Temple)的鄭王廟的助理住持Phra Kru Winaithorn Jiradej Jirathecho與鄭王廟的僧侶和新手一起棄權講佛法聯合維修,保養和改善鄭王廟前面的草坪將鄭王廟的古代重要物體的景觀調整為美麗在寺廟關閉期間,COVID-19病毒流行。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก