ข่าวร่วมมุฑิตาสักการะในโอกาสที่ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ พระครูวินัยธร พระมหานพพร รับตราตั้งดำรงตำเเหน่ง เจ้าคณะและรองเจ้าคณะ วัดอรุณราชวราราม - kachon.com

ร่วมมุฑิตาสักการะในโอกาสที่ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ พระครูวินัยธร พระมหานพพร รับตราตั้งดำรงตำเเหน่ง เจ้าคณะและรองเจ้าคณะ วัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ร่วมมุฑิตาสักการะในโอกาสที่ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ พระครูวินัยธร พระมหานพพร รับตราตั้งดำรงตำเเหน่ง เจ้าคณะและรองเจ้าคณะ วัดอรุณราชวราราม

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ในนามตัวแทนลูกหลานชาววัดอรุณ ขอร่วมมุฑิตาสักการะในโอกาสที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

เมตตาแต่งตั้งให้ พระเดชพระคุณท่าน พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) ดร., น.ธ.เอก ป.ธ.๔, พธ.บ., ศษ.ม. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม - เลขานุการวัดอรุณราชวราราม รับตราตั้ง คำสั่งเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามที่ ๑/๒๕๖๔ ดำรงตำเเหน่ง เจ้าคณะ ๓ วัดอรุณราชวราราม

ขอร่วมมุฑิตาสักการะในโอกาสที่พระเดชพระคุณท่าน พระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช น.ธ.เอก, พธ.บ., ศษ.ม.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม, ผู้ช่วยเลขานุการวัดอรุณราชวราราม รับตราตั้ง คำสั่งเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรามที่ ๒/๒๕๖๔ ดำรงตำเเหน่ง รองเจ้าคณะ ๓ วัดอรุณราชวราราม

และขอร่วมมุฑิตาสักการะในโอกาสที่พระเดชพระคุณท่าน พระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙, พธ.บ., ศษ.บ., กศ.ม. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม, อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม รับตราตั้ง คำสั่งเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรามที่ ๓/๒๕๖๔ ดำรงตำเเหน่ง รองเจ้าคณะ ๗ วัดอรุณราชวราราม

Join the worshipers on the occasion Phrakhru Permanent Secretary Dilokwat Provost Disciplinary Phra Maha Nopporn received the credentials to hold the position Primate and vice primate Wat Arun Ratchawararam Temple

Kachon Newspaper by Khun Wit Wat Arun (Akarawit Ratana Prasit) on behalf of the descendants of Wat Arun Would like to join the worshipers on the occasion of the great grace Phra Khru Phalad Dilokwat (Chumphon Nitisaro) Dr., Ms. Phor Phor Phor. 4, Ph.D., M.D., Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam - Secretary of Wat Arun Ratchawararam Order of the Abbot of Wat Arun Ratchawararam No. 1/2014 to maintain the position of the 3 priest, Wat Arun.

Would like to join the worshipers on the occasion of the great grace Phra Khru Winai Thon Jiradej Jirathecho, M.D., Ph.D., Ph.D., Assistant Professor Abbot of Wat Arun Rachawararam, Assistant Secretary of Wat Arun Rachawararam, Receive the Credential Order of Abbot of Wat Arun Ratchawaram II 2554 Maintaining the position of deputy priest 3, Wat Arun Rachawararam Temple

And would like to join Muthita to worship on the occasion of Phra Dech to give thanks to Phra Maha Nopporn Ariyayo, Phor. 9, D.D.S., B.Ed. Temple Head of Wat Arun Rajawararam received the Credential Order of the Abbot of Wat Arun Ratchawaram No. 3/2564 to hold the position of deputy priest 7, Wat Arun Ratchawararam.

參加聚會的信徒帕拉赫魯常任秘書長狄羅克瓦特教務長Phra Maha Nopporn獲得了擔任該職位的資格證書靈長類動物和副靈長類動物黎明寺拉差瓦拉拉姆寺

Kachon報紙,Khun Wit黎明寺(Akarawit Ratana Prasit)代表黎明寺的後代願在偉大的恩典之際加入敬拜者Phra Khru Phalad Dilokwat(Chumphon Nitisaro)博士Phor Phor Phor。4,Ph.D.,M.D.,Wat Arun Ratchawararam的助理住持-Wat Arun Ratchawararam的秘書1號/ Arun Ratchawararam的住持命令2014年保持三名牧師的身份,鄭王廟。

願在偉大的恩典之際加入敬拜者Phra Khru Winai Thon Jiradej Jirathecho,醫學博士,博士學位,阿倫·拉差瓦拉瑪寺的助理教授,阿倫·拉差瓦拉瑪寺的助理書記,獲得了阿倫·拉差塔瓦拉姆二世2554年的住持證書。副牧師3,阿倫寺(Wat Arun Rachawararam)

並希望在Phra Dech之際與Muthita一起朝拜,感謝Phra Maha Nopporn Ariyayo,Ph.9,D.D.S.,B.Ed.寺院長Arun Rajawararam收到了Arun Ratchawaram寺的住持證書第3/2564號,擔任副牧師7號,阿倫寺(Ratchawararam)。

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก