ข่าววันที่ ๒๑ ของการร่วมใจพระภิกษุสามเณรวัดอรุณราชวราราม ปรับภูมิทัศน์โบราณสถานทั่วทั้งพระอาราม เพื่อความสวยงามปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   - kachon.com

วันที่ ๒๑ ของการร่วมใจพระภิกษุสามเณรวัดอรุณราชวราราม ปรับภูมิทัศน์โบราณสถานทั่วทั้งพระอาราม เพื่อความสวยงามปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

วันที่ ๒๑ ของการร่วมใจพระภิกษุสามเณรวัดอรุณราชวราราม ปรับภูมิทัศน์โบราณสถานทั่วทั้งพระอาราม เพื่อความสวยงามปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  

๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นวันที่ ๒๑ ของการปิดให้เข้าเยี่ยมชมความสวยสดงดงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในระลอก 2 อยู่ในขณะนี้

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ในการนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาเป็นผู้นำคณะพระภิกษุสามเณร และเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวรารามทำการ Big Cleaning Day ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า ปรับภูมิทัศน์เพื่อความสวยงาม และเพื่อความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

โดยทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามร่วมกับกลุ่มลูกหลานชาววัดอรุณ ตามนโบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ที่ต้องการอำนวยความสดวกให้แก่ท่านนักท่องเที่ยว ผู้มีความสนใจเข้าเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม  จึงได้จัดสร้างแอพพลิเคชั่นชื่อ "แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด" เพื่อการท่องเที่ยวทางออนไลน์แบบเสมือนจริง 360 องศา  

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ซึ่งท่านผู้สนใจสามารถสแกน QR Code หรือคลิ๊กเข้าชมที่ https://360.kaenkaewontour.com/watarun เพื่อเข้าเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ทั้งภาพในระบบ 360 องศา พร้อมคลิปที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญต่างๆของวัดอรุณราชวราราม โดยละเอียดทั้งพระอาราม

21st day of the communion of monks and novices of Wat Arun Adjust the landscape of ancient sites throughout the monastery. For beauty and safety from the spread of the COVID-19 virus

27 January 2011 at 09.00 hrs. Is the 21st day of the closure of the ancient ruins Important Antiques of Wat Arun Ratchawararam To prevent the spread of the coronavirus virus 2019 or COVID-19 that is currently spreading in wave 2.

In this regard, Phra Dechaprasong Luang Por Phratharmaratanadilok (Somkiat Kovitho, Phor. 9) Director of the Sangha Sangha Association, Region 9 Abbot of Wat Arun Ratchawararam Mercy was the leader of the monks and novices. And the staff of Wat Arun Rachawararam perform Big Cleaning Day. And for the safety of the coronavirus outbreak 2019 or COVID-19

By the way of the temple monks of Wat Arun together with the descendants of Wat Arun According to the rumor of Phra Dech, Luang Por Phratharmaratanadilok Who want to facilitate fresh for you tourists Those who are interested in visiting the beauty of Wat Arun Ratchawararam. Therefore created an application named "One App to Travel Around the Temple" for 360 Degree Virtual Online Travel

Which those interested can scan the QR Code or click to view https://360.kaenkaewontour.com/watarun To visit the beauty of the ancient ruins Important Antiques of Wat Arun Ratchawararam Both images in a 360-degree system with clips telling the history of the archaeological site Important antiques of Wat Arun Ratchawararam In detail the whole monastery

掃管mon阿倫和尚與新手相識的第21天調整整個修道院的古代遺址景觀。為了保護COVID-19病毒的傳播而美觀和安全

2011年1月27日上午9點,是參觀古代遺跡美景的第21個關閉日。黎明寺的重要古董為了防止目前在第二波中傳播的冠狀病毒2019或COVID-19的傳播。

對此,Phra Dechaprasong Luang Por Phratharmaratanadilok(Somkiat Kovitho,Ph.9),第9區Sangha Sangha協會主任,Arun Ratchawararam寺的住持慈悲為僧侶和新手的領袖黎明寺(Wat Arun Rachawararam)的工作人員將參加大型清潔日。為了確保冠狀病毒爆發2019或COVID-19的安全

通過鄭王廟的和尚與鄭王廟的後代根據Phra Dech的傳言,Luang Por佛法寺誰想為您的遊客帶來新鮮感那些對參觀黎明寺(Ratawararam)的美麗感興趣的人。因此創建了一個名為“一個環遊寺院的應用程序”可進行360度虛擬在線旅遊

那些感興趣的人可以掃描QR碼或單擊查看 https://360.kaenkaewontour.com/watarun 參觀古蹟之美黎明寺的重要古董兩幅圖像均在360度系統中顯示,並帶有剪輯片段,以講述考古遺址的歷史掃管R阿倫Ratchawararam的重要古董詳細整個修道院

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก