ข่าวคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙  - kachon.com

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ พระวิหารวัดอรุณราชวราราม